Annons
Annons


Rekordökning av fästingsmittan TBE i Sverige


Fästingen vilar gärna på ett grässtrå i väntan på att ett värddjur ska komma förbi, t ex en människa.

Antalet insjuknade i TBE ökade med 63 procent under förra året. Bland de mest utsatta områden är skärgårdarna och Östersjökusten från Kalmar och söderut.

Nya siffror från Smittskyddsinstitutet (SMI) visar nu att 284 människor insjuknade förra året i fästingöverförd hjärninflammation, TBE. Det är en ökning med 63 procent, jämfört med antalet rapporterade fall under 2010 (174).1

Annons

Riskområden för TBE-smitta
De främsta riskområdena för TBE-smitta är skärgårdarna och kusterna vid Stockholm, Södermanland och Uppland samt områden kring Mälarens östra och mellersta delar. TBE-smitta förekommer även vid Östersjökusten från Kalmar, Blekinge och Österlen, Vätterns och Vänerns kuster samt västkusten mellan Göteborg och Strömstad1.

Gilla Allas.se på Facebook

Rekordökning av fall i Sverige
I Sverige har antalet TBE-smittade fall ökat med hela 63 procent 2011 jämfört med 2010. De flesta personerna smittades vid Östersjökusten och utmed Mälarens mellersta och östra delar i Stockholms, Södermanlands och Uppsala län1.

Vanligare hos barn?
– TBE hos barn kan vara både vanligare och allvarligare än vad man tidigare har trott. Många barn visade tecken på irritabilitet och trötthet vid uppföljning ett år efter en TBE infektion, säger barnläkaren Mikael Sundin vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Den nyligen publicerade svenska studien visar att en fjärdedel av de barn som sökte vård för neurologiska symtom i Stockholm hade drabbats av borrelios eller TBE. Barnen i studien uppvisade ospecifika och diffusa symtom som exempelvis huvudvärk och feber. Det är de ospecifika symtomen hos barn som kan bidra till att TBE-infektionen inte diagnosticeras2.

Infektion i hjärnan
TBE, fästingöverförd hjärninflammation, är en allvarlig sjukdom som kan ge en svår infektion i hjärnan och nervsystemet. Sjukdomen orsakas av ett virus som överförs genom fästingbett. Av de vuxna som insjuknar får cirka 40 procent bestående men som t.ex. minnes- och balansstörningar, huvudvärk, hörselnedsättning, koncentrationssvårigheter eller förlamning. Risken är stor att livet förändras i grunden för många drabbade. Ofta krävs lång sjukskrivning och rehabilitering. Idag finns ingen medicin som botar TBE, men det finns vaccin som skyddar.

Vaccin effektivt skydd
Vaccination rekommenderas i första hand till alla som ofta vistas i riskområden i Sverige eller i övriga Europa1. Vaccin skyddar mot TBE. När det är dags att ta nästa dos bör det ske före fästingsäsongen för att ge bästa möjliga skydd.


(1)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…