Annons


Resande gör att du litar mer på människor!

Nu får vi det svart på vitt – resande gör dig mer öppen och benägen att lita på andra människor.


flygplats

De flesta håller nog med om att resande öppnar upp för nya perspektiv och ger oss en mer positiv attityd gentemot nya kulturer och människor. Detta kan nu backas upp med en global undersökning av resesöksajten momondo som visar en tydlig korrelation mellan resande och öppenhet gentemot andra kulturer.

Annons

Undersökningen visar att människor som reser mycket har högre förtroende för människor de träffar första gången, jämfört med de som reser lite. Detta efter att variabler som ålder, utbildningsnivå, inkomst, kön och befolkningstäthet har tagits ur ekvationen.

Den första stora undersökningen om resande och pålitlighet
Enligt momondo har frågan om korrelationen mellan resande och öppenhet tidigare tagits upp i akademiska sammanhang, bland annat i en rapport från Stanford University. Däremot är denna undersökningen den första i sitt slag som genomförs i denna storlek och med ett så brett representationsunderlag.

Maria Lexhagen, forskare och föreläsare inom bland annat turismvetenskap och konsumentbeteende och chef för forskningscentret Etour på Mittuniversitetet har tagit del av undersökningen.

– Undersökningen visar på intressanta möjligheter att bättre förstå just resande som en av faktorerna bakom ökad tillit och öppenhet gentemot människor och kulturer i vårt samhälle. Den forskning som finns om vad som skapar resande behöver utvecklas och inkludera hur resande också skapar samhällsförändringar, säger Maria Lexhagen.

Resultat av undersökningen

Undersökningen visar en tydlig positiv korrelation mellan resande och tillit. Vilket innebär att ju mer man reser desto mer litar man på andra människor
De svarande som reser mycket har högre tillit till människor de träffar för första gången, jämfört med den svarsgrupp som reser minst.
48 procent tror att människor idag är mindre toleranta mot andra kulturer jämfört med för fem år sedan.
76 procent tycker att resande har gett dem en mer positiv syn på olikheter och mångfald.
76 procent tycker att resande har gett dem en mer positiv syn på andra kulturer generellt.
75 procent tycker att resande har gett dem en mer positiv syn på människor i andra kulturer de besökt.


(6)
(0)Annons


Annons

Laddar nästa sida…