Annons
Annons


Så skyddar du dig mot blixten när det åskar

Varje år skadas människor av blixten. Här kommer ett par punkter att tänka på när himlen lyser upp och mullret kommer närmre...


aska-blixtrar

* Blixten söker den kortaste vägen från molnet till jorden vilket innebär att nedslagen oftast sker i föremål som sticker upp över omgivningarna, som personer (och objekt) på vida, öppna fält, på berg, i båtar, vid stranden och andra plana, öppna platser där en uppstickande person kan vara den högsta punkten på flera hundra meters avstånd. Människan utgör i sådana fall en åskledare.

Annons
Gilla Allas.se på Facebook

* På högt belägna ställen, i höga byggnader och i master är risken större för blixtnedslag än i lågt belägna områden.

* Befinner du dig i öppen terräng och inte kan nå lämpligt skydd är det bästa att försöka hitta en svacka i terrängen, gå ner på knä och böj dig framåt med händerna på knäna. Ligger du helt utsträck är risken större på grund av stegspänningseffekten.

* Det är oftast relativt säkert att hålla sig inomhus under åskväder även om åskledare inte finns på huset. Helt riskfritt är det dock inte om nedslag sker i närheten.

* Kontakt med värmeelement, vägganslutna telefoner och elektrisk utrustning bör undvikas liksom tv-anslutning till ytterantenn.

* Du bör inte tvätta dig eller duscha eftersom ström kan ledas genom vattnet vid ett nedslag.

* En bil ger ett bra skydd mot blixten eftersom metallhöljet tjänar som avledare.

* När många människor står tätt tillsammans finns risken att blixten går från skuldra till skuldra. En samling människor bör alltid sprida ut sig vid åskväder.

* Sidoblixtar kan uppstå från metallföremål, trådstaket, räcken, skenor och liknande som därför bör undvikas i åsksituationer.

* Om en person överraskas av ett åskväder är det inte ovanligt att han eller hon springer till ett träd i närheten. Risken är särskilt stor att bli skadad eller träffad av blixten om det gäller ett fristående träd, som lättare träffas av blixten.

* Torn, stolpar, skorstenar och liknande utgör även de riskabla ställen. Däremot är det relativt säkert att stå under en kraftledning såvida man inte ställer sig nära stolparna.

* Bad och simning ska undvikas eftersom blixten ibland slår ner i vatten.

* Alla metallföremål i nära kontakt med kroppen bör avlägsnas eftersom de kan orsaka brännskador vid blixtnedslag.

* En person i blöta kläder utgör en bättre elektrisk ledare än en i torra kläder, vilket betyder att den potentiella faran för skador är mindre eftersom strömmen då kan antas gå mer ytligt genom kläderna och inte genom kroppen.

* På golfbanan bör golfklubbor och annan utrustning inte vara kroppsnära. Metallförsedda golfskor är olämpliga i åsksituationer.

* Vid tältning under åskväder bör man sitta mitt i tältet med hopdragna ben.

Av Johanna Svan
Foto: Shutterstock
Texten är hämtad och sammanställd från ett kompendium, Blixt och Dunder, Myter och Fakta, utgiven av meteorolog Erik Schmacke 1994.
Källa: SMHI

LÄS OCKSÅ


(78)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…