Annons
Annons


Se upp i backen – tusentals barn skadas i snölekar


Finn Fem fel på denna underbara vinterbild. Svar: De saknar hjälmar!

Varje år skadas tusentals barn så allvarligt i olyckor med pulka eller snowracer att de behöver uppsöka ett akutsjukhus. Antalet olyckor har ökat med 50 procent de senaste åren.

Det visar ny data som Trygg-Hansa tillsammans med MSB analyserat.

Annons

Pulkan värst
Det åkredskap som är involverat i flest olyckor varje år är pulkan, som orsakar cirka 1 400 barnolycksfall varje år. Näst flest olyckor sker med tefat, stjärtlappar, madrasser och liknande åkredskap som leder till knappt 1 000 olyckor varje år. Varje år inträffar även ungefär 600 olyckor med kälke, bob eller snowracer. Var tredje olycka inträffar på lekplatser i bostadsområden och det är framförallt unga pojkar som råkar illa ut.

Gilla Allas.se på Facebook

Olyckorna ökar
– Olyckorna i pulkabacken har ökat oroande mycket. Vuxna bör vara med och engagera sig mer i leken i backen, det är både säkrare och roligare. Oavsett om det är en förälder, lärare eller förskolelärare så är det vuxna omdömet det viktigaste för att förebygga allvarliga olyckor, säger Björn Sporrong, barnförsäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Hjärnskakning
De åkredskap som är involverade i flest olyckor är pulkor och ”skranor”. Dessa olyckor orsakas oftast av att barnen ramlar av eller att de kört på något, exempelvis träd eller stubbar. Olyckor med pulkor eller snowracer leder oftast till frakturer, medan tefat, stjärtlappar osv. främst orsakar blodutgjutningar. I drygt sju procent av fallen drabbas barnen av hjärnskakning och även fast de flesta barn blir undersökta, behandlade och hemskickade från akutmottagningen, läggs cirka elva procent in på sjukhus för fortsatt vård.

– Huvudskador och frakturer är mycket allvarliga, framförallt när barnen är små. Undersök backen där barnen åker pulka så att det inte finns träd eller stubbar i vägen, och se till att barnen alltid har hjälm på sig när de ska leka i backen, säger Jan Schyllander på Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB).

Smarta tips för att minsla olycksrisken

• Barnen ska ha hjälm för att skydda huvudet. Hjälmen ska vara CE- märkt och ska täcka panna, bakhuvud och hjässa
• Tala med barnens lärare eller dagispersonal för att säkerställa att hjälm används även under dagis eller skoltid
• En vuxen bör alltid finnas till hands. Var med och lek i backen med barnen, det är både säkrare och roligare
• Undersök backen så att det inte finns hinder som barnen kan krocka med och lär barnen gå upp vid sidan av backen
• Kontrollera att ni inte får så hög fart så att färden slutar på en trafikerad gata.


(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…