Annons
Annons


Sex av tio träffar gärna ny partner via nätet


Sex av tio svenskar positiva till internet som ett verktyg för att hitta en potentiell partner.

Sex av tio svenskar positiva till internet som ett verktyg för att hitta en potentiell partner.

Internet blir en allt större del i vår vardag, vi är ofta uppkopplade och tillgängliga. Nya siffror från RFSU visar nu att dessa flitiga aktiviteter på nätet har en positiv inverkan på våra liv, i alla fall när det kommer till vårt sexuella välbefinnande.

Annons

Mer än varannan svensk har, under det senaste året, ägnat sig åt aktiviteter på internet som kan kopplas till sex och kärlek och var tredje av dem anser att deras välbefinnande har ökat tack vare detta.

Gilla Allas.se på Facebook

Erotiksurf på nätet
Kådiskollen 2013 är en statistisk säkerställd undersökning från RFSU där 1079 personer i Sverige svarat på frågor om sina sexvanor. Resultatet visar att 53 procent har ägnat sig åt aktiviteter på internet under det senaste året som kan koppas till sex och kärlek och hela 34 procent av dem menar att dessa har ökat deras sexuella välbefinnande. Vad man gör på nätet är framför allt att titta på erotik och pornografi samt söka information om sex.

– Det är vanligt att media beskriver hur nätet påverkar negativt, därför är det intressant att också se att så pass många anser att deras aktiviteter på nätet faktiskt påverkar deras sexuella välbefinnande på ett positivt sätt. Internet har skapat nya möjligheter och allt fler vågar ge sig ut och upptäcka detta, säger Maria Bergström, sexualupplysare på RFSU.

Sex av tio positiva
Att dejta på internet är ett fenomen som blivit allt vanligare och mer accepterat under senare år och enligt Kådiskollen 2013 är hela sex av tio svenskar positiva till internet som ett verktyg för att hitta en potentiell partner. Var tredje person har redan tagit kontakt med någon via internet i detta syfte och bland 21-35 åringarna är andelen högst (40 procent).

Att hitta en tillfällig sexuell kontakt över nätet är något som 13 procent av svenskarna gjort och här är andelen högst bland männen. Var femte man har tagit kontakt med någon på internet i syfte att hitta en sexpartner, bland kvinnorna är andelen sju procent.

– Idag är det mycket enkelt och accepterat att träffa någon på nätet då det öppnar upp för många olika sätt att knyta kontakter på. När bekantskapskretsen lever parliv kan nätet vara en räddning, säger Maria Bergström.

Sexuella önskningar
Kådiskollen 2013 visar även att internet främjar möjligheter att leva ut ouppfyllda sexuella önskningar för svenskarna. Närmare var tredje person som ägnat sig åt sexuella aktiviteter på internet menar att nätet har ökat deras möjligheter att leva ut sina fantasier. 27 procent anger också att internet har förbättrat deras förutsättningar att finna en sexpartner.

– För många personer är en fantasi något som man gärna tänker på vid tillfällen men inte vill leva ut i verkligheten. Men sedan finns det de personer som har önskningar som de vill förverkliga men inte har möjlighet till. Då kan internet vara ett bra verktyg, säger Maria Bergström.

Fler siffror ur Kådiskollen 2013:

  • 31 procent av svenskarna ligger oskyddat.
  • 35 procent av männen använder inte kondom vid sex eftersom det inte är lika skönt som utan.
  • Tre av tio män tar oftast initiativ till kondomanvändning.
  • 17 procent av de kvinnor som inte är nöjda med sitt sexliv uppger att de sällan eller aldrig får orgasm. Motsvarande siffra bland männen är sju procent.
  • Sex av tio svenskar tycker att sex är viktigt för dem och varannan är nöjd med sitt sexliv.

Om Kådiskollen 2013:

Kådiskollen 2013 baseras på resultatet från en statistiskt säkerställd undersökning av  NORM (Norm Research & Consulting AB) på uppdrag av RFSU. Undersökningen genomfördes online. Urvalsramen för respondenterna är boende i Sverige, Norge, Finland och Danmark mellan15 och 65 år, som haft sex minst en gång. Totalt deltog 4 325 personer i undersökningen, varav 1 079 från Sverige.

 


(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…