Annons
Annons


Sju av tio kvinnor är begränsade i sitt nöjesliv


kmlmlk

Flertalet svenska kvinnor känner sig begränsade i sitt nöjesliv

Svenska kvinnor har inte möjlighet att roa sig i så hög grad som de egentligen skulle vilja, visar en ny undersökning. Majoriteten anger att familjen, ekonomin eller bristande ork är vad som begränsar dem.

Annons

Viking Line har i samarbete med undersökningsföretaget Novus kartlagt hur svenska kvinnor i åldrarna 25-45 år ser på sitt fritids- och nöjesliv. Undersökningen visar att majoriteten av de svenska kvinnorna roar sig mer sällan än en gång per månad.

Hela 67 procent av de tillfrågade kvinnorna berättar att det finns något som begränsar deras möjligheter att roa sig. Den vanligaste orsaken anges vara familj och barn. Tre av fyra mammor bekräftar att det finns hinder för det egna nöjeslivet.

Begränsade av sin ekonomiska situation
Utöver familjelivet är många kvinnor begränsade av sin ekonomiska situation. Fyra av tio kvinnor svarar att de faktiskt inte har råd att gå ut på restauranger och barer i den utsträckning som de egentligen skulle vilja. Även bristande ork och hög arbetsbelastning är vanligt förekommande hinder.

Av samtliga tillfrågade kvinnor svarar 36 procent att de helt enkelt är för trötta för att prioritera nöjeslivet på sin fritid. En tredjedel menar också att de väljer bort egna nöjen för att de annars inte får livspusslet att gå ihop, medan 27 procent svarar att de jobbar för mycket för att hinna roa sig.

Fakta om undersökningen:
Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget Novus på uppdrag av Viking Line under perioden 13-25 juli 2013 och är statistiskt säkerställd. Respondenterna består av ett riksrepresentativt urval av kvinnor i åldern 25-45 år som är bosatta i Sverige. Totalt intervjuades 1008 kvinnor. I undersökningen har bakgrundsvariablerna ålder, bostadsort, utbildning, civilstånd och eventuella barn efterfrågats.

 


(2)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…