Annons
Annons


Sju av tio kvinnor vill träffa sina vänner oftare


väninnor som fikar

Det är härligt att kunna ta en kopp kaffe med en väninna. Men var tredje kvinna träffar sina vänner endast en gång i månaden.

Tre av tio kvinnor träffar sina vänner en gång per månad eller ännu mer sällan, medan 68 procent skulle vilja umgås med vännerna betydligt oftare än så. Fyra av tio kvinnor har heller inte råd att gå på restaurang!

Annons

Att umgås med vännerna är viktigt för svenska kvinnor, men endast en minoritet har tid att träffa dem så ofta som de skulle vilja. Åtta av tio svenska kvinnor mellan 25 och 45 år umgås mest med sin partner på fritiden. Däremot skulle endast 27 procent vilja utöka tiden med sin partner – i stället längtar majoriteten efter att umgås mer med sina vänner.

Gilla Allas.se på Facebook

Närmare var tredje kvinna träffar sina vänner endast en gång i månaden eller mindre, samtidigt som sju av tio svarar att de skulle vilja spendera mer tid med sina vänner. Det visar en kartläggning av svenska kvinnors fritids- och nöjesliv som Novus har gjort på uppdrag av Viking Line.

Gärna träffa syskonen
Utöver vännerna vill kvinnorna helst umgås mer med sina syskon (34 procent). Var femte vill även umgås mer med sina föräldrar. Färre är däremot intresserade av att träffa arbetskamraterna på fritiden, även om intresset är något större bland dem som bor i glesbygd, jämfört med dem som är bosatta i storstäder. Sett över hela riket är det endast åtta procent av de tillfrågade kvinnorna som svarar att de skulle vilja kunna umgås mer med sina kollegor utanför arbetstid.

Prioriterar familjen
När kvinnorna får svara på frågan om det finns något som begränsar dem i möjligheterna att roa sig svarar närmare hälften (46 procent) att de prioriterar familj och barn i stället för sitt eget nöjesliv. Fyra av tio kvinnor svarar också att de inte har råd att gå ut på restauranger i den utsträckning som de egentligen skulle vilja. Även bristande ork och hög arbetsbelastning är vanligt förekommande hinder.

Av de tillfrågade kvinnorna svarar 36 procent att de helt enkelt är för trötta för att prioritera nöjeslivet på sin fritid. En tredjedel menar också att de väljer bort egna nöjen för att de annars inte får livspusslet att gå ihop, medan 27 procent svarar att de jobbar för mycket för att hinna roa sig.

Anledningar till att inte roa sig:

 1. Jag prioriterar familj och barn, 46 procent
 2. Jag har inte råd, 38 procent
 3. Jag är för trött, 36 procent
 4. Jag får inte livspusslet att gå ihop, 32 procent
 5. Jag jobbar för mycket, 27 procent

Dessa personer umgås svenska kvinnor oftast med på sin fritid:

 1. Partnern, 76 procent
 2. Vännerna, 58 procent
 3. Barnet/barnen, 54 procent
 4. Föräldrarna, 31 procent
 5. Syskonet/syskonen, 24 procent
 6. Arbetskamraterna, 9 procent

Dessa personer skulle svenska kvinnor vilja umgås mer med på sin fritid:

 1. Vännerna, 68 procent
 2. Syskonet/syskonen, 34 procent
 3. Partnern, 27 procent
 4. Föräldrarna, 25 procent
 5. Barnet/barnen, 20 procent
 6. Arbetskamraterna, 8 procent

Fakta om undersökningen:
Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget Novus på uppdrag av Viking Line under perioden 13-25 juli 2013 och är statistiskt säkerställd. Respondenterna består av ett riksrepresentativt urval av kvinnor i åldern 25-45 år som är bosatta i Sverige. Totalt intervjuades 1008 kvinnor. I undersökningen har bakgrundsvariablerna ålder, bostadsort, utbildning, civilstånd och eventuella barn efterfrågats.

 

LÄS OCKSÅ


(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…