Annons
Annons


Sjukvården missar informera om hjälp att sluta röka!


Fimpa är bästa sättet att undvika KOL.

Rökstopp är den enda åtgärd som hindrar lungsjukdomen KOL från att förvärras. Nu visar ny statistik att endast en av tre rökande KOL-patienter erbjuds hjälp att sluta röka.

3 000 personer i Sverige dör varje år av KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. I nio av tio fall är KOL orsakad av rökning.

Annons

4 av 10 rökfria
Trots kunskapen om att rökstopp är den viktigaste behandlingsåtgärden vid KOL, finns det stora skillnader i hur vården hanterar rökavvänjning. Lungkliniker med ett strukturerat rökavvänjningsprogram med professionella rökavvänjare kan visa att 40 procent av deltagarna blir rökfria efter ett år, medan endast en av tjugo rökare klarar av att sluta röka på egen hand.

För få erbjuds hjälp
Nu visar ny statistik från det nationella registret för KOL-vård, RiksKOL, att endast en tredjedel av de rökande KOL-patienterna som ingår i registret erbjuds hjälp av sjukvården att sluta röka.

¬- Det är förvånande att det fortfarande brister i vården av människor med en så allvarlig kronisk lungsjukdom. Frågan är ju topprioriterad i Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid behandling av patienter med KOL som röker, säger Inger Ros, förbundsordförande för Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

Avgörande behandling
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund anser att det är dags för de ansvariga att se till att patienter med KOL erbjuds ett strukturerat omhändertagande, att varje vårdcentral ska kunna erbjuda rökavvänjningsstöd och att varje sjukhus ska ha en rökavvänjningsmottagning.

– Rökslutarstöd är den på sikt helt avgörande behandlingen vid KOL, säger Inger Ros, förbundsordförande för Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.


(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…