Annons
Annons


Sköna hem vid 1900-talets början

In med ljus, luft och funktion, ut med det sena 1800-talets mörka och tunga interiörer. I utställningen Skönhet för alla i nytt ljus i Hallwylska museets gästrum visar hur nya idéer i hemmet tog gestalt vid sekelskiftet 1900.


Ellen Key

Ellen Keys Strand. Ellen Key. Hon var inspirerad av den engelska Arts & Craftsrörelsen. Men också av bostadsfrågan, kvinnornas och barnens situation.

Framför allt belyses de socialestetiska tankegångarna bakom. Folket skulle fostras i god smak. Och skönhet i hemmet blev ett viktigt redskap i kampen för ett bättre samhälle.

Annons

Ellen Key
. Den person i Sverige som kommit att personifiera dessa nya tankar var debattören och författaren Ellen Key. Hennes bok ”Skönhet för alla” blev ett rättesnöre för de nya idealen och har gett utställningen en del av dess namn. Ellen Key var inspirerad av den engelska Arts & Craftsrörelsen. Men också av bostadsfrågan, kvinnornas och barnens situation.

Gilla Allas.se på Facebook

Karin och Carl Larsson. I utställningen ges exempel på hur idéerna tog sig uttryck i Ellen Keys hem, hos förebilderna konstnärsparet Karin och Carl Larsson i Sundborn, och i det ”mönsterrum för billighet och smak” som hon initierade på Stockholms Arbetarinstitutet.

Tillsammans med Carl Larsson har hon utpekats som skaparen av det som kommit att ses som 1900-talets svenska inredningsideal, men också kritiserats för att vara en elitistisk smakdomare.

I utställningen möter vi Ellen Keys egen röst, men också andra samtida och nutida kommentarer av forskare och konstnärer som sätter föreställningarna i ”nytt ljus”.

I utställningens sista rum, nutiden, tas dagsaktuella frågor i ämnet upp som knyter an till dem vid sekelskiftet 1900.

Det Hallwylska palatset representerar ett äldre stilideal, 1880-talets tongivande esteter uttryckte intresse för det besuttna borgerskapet. Det äldre stilidealet står i bjärt kontrast till Ellen Key och tankarna för ett ny socialt och demokratiskt samhälle.

Utställningen är ett samarbete med Carl Larsson-gården, Ellen Keys Strand och Norrgavel.

Var: Hallwylska museet, Hamngatan i Stockholm.

När: 19 februari till 30 april 2016.

Carl Larsson

Karin och Carl Larsson. I Sundborn bildade paret ett estetiskt kamratskap. Han var den översvallande, som täckte väggarna med blommor och blad. Hon var spartansk och ofta abstrakt i sin formgivning. Färgerna i interiörerna tycks de valt tillsammans. Deras gemensamma bidrag skapade en fulländad helhet.Från Carl Larsson-gården.


(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…