Annons
Annons


Spanska och kinesiska i topp bland språk vi helst vill kunna

Engelska är språket som flest svenskar anser sig ha mest nytta av i sitt yrkesliv. Därefter är spanska det språk som svenskarna helst vill behärska. Kinesiska anses allt viktigare bland de yngre, som rankar språket som det tredje mest användbara i yrkeslivet.


Sprakkunskaper

Fler och fler tycker att det är bra att kunna säga förlåt på både engelska och kinesiska.

Under februari månad har EF låtit 1000 representativt utvalda svenskar från hela landet svara på två frågor: Vilka två språk skulle du helst vilja kunna och vilka två språk tror du att du har mest nytta av i yrkeslivet.

Annons

– Svaren visar en förändring i intresset för olika språk de senaste åren, något vi även ser bland ansökningarna till våra språkkurser. Det är roligt att de yngre har fått upp ögonen för kinesiskan och ser det som det tredje viktigaste språket för sin framtida karriär. Det stämmer väl överens med den bild vi har av vilka språk som efterfrågas framöver på den svenska arbetsmarknaden, säger Mats Ulenius, Sverigechef för EF.

Tyskan viktig i yrkeslivet
Vid sidan av engelskan är tyska det språk som svenskarna anser sig ha mest nytta av i sitt jobb; det svarar 42 procent. Efter tyska kommer spanska (19 procent) och därefter franska (11 procent). Ju äldre man är desto viktigare anser man att tyskan är i yrkeslivet, enligt EF:s undersökning.

– Tyskan är ett språk som öppnar många jobbmöjligheter i Sverige och det vet de som är lite äldre, som redan är ute och yrkesarbetar. Men det är de yngre som inser att kinesiskan snart kanske är lika viktig. Var fjärde svensk i åldern 15-22 år tror att kinesiska är det språk de kommer att ha mest nytta av i sitt yrkesliv, i kombination med engelska, fortsätter Mats Ulenius.

Skillnad mellan män och kvinnor
Både män och kvinnor väljer engelska och spanska som de två språk man helst vill kunna. Däremot skiljer sig tredjehandsvalet något, där fler kvinnor väljer franska och fler män väljer tyska.

Italienska för nöjes skull
En intressant skillnad är att 18 procent önskar att de kunde italienska medan endast tre procent anser att italienska är ett av de viktigare språken i yrkeslivet.

LÄS OCKSÅ


(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…