Annons
Annons


Studie ger hopp om ny Alzheimer-behandling


Alzheimers sjukdom drabbar inte bara den sjuke. Även anhöriga kan få dra ett tungt lass. Nu tror forskare att de är kommit närmare en behandling som ger drabbade hopp.

En ny svensk studie ger hopp för Alzheimer-drabbade. Forskarna har testat en ny behandling som reducerar det äggviteämne som man tror orsakar sjukdomen.

Alzheimers sjukdom orsakas sannolikt av att ett äggviteämne kallad beta-amyloid fälls ut till plack i hjärnan. Professor Kaj Blennow och hans kollega professor Henrik Zetterberg, två av världens ledande Alzheimers-forskare verksamma vid Sahlgrenska akademin, har i en studie testat en ny behandling som tros kunna reducera placken.

Annons
Gilla Allas.se på Facebook

Hoppet en antikropp
Läkemedlet, en antikropp kallad bapineuzumab, är riktat direkt mot beta-amyloid och har i djurförsök visats minska plackbildning. Den nya studien, som utförts i samarbete mellan forskarna på Neurokemi Lab och läkemedelsbolagen Pfizer och Janssen Alzheimer Immunotherapy, visar att läkemedlet även påverkar biomarkörer i mänsklig ryggvätska som förknippas med mild Alzheimers.

Positiva effekter
Resultaten, som publiceras i ansedda tidskriften JAMAs Archives of Nerurology, tyder på att läkemedlet kan ha positiva effekter på den nedbrytande process som kännetecknar Alzheimers sjukdom. I studien ingick 46 patienter med mild till måttlig Alzheimers, där 27 patienter behandlades med bapineuzumab och 19 med placebo.

Nervcellsskada
– Hos de som behandlades med bapineuzumab noterades en minskning av de aktuella biomarkörerna. Det tyder på att läkemedlet sänker hjärnans nivåer av det Alzheimerrelaterade proteinet P-tau och kan bidra till att minska nervcellsskadan och bildningen av de neurofibriller som är karaktäristiskt för sjukdomen, säger Kaj Blennow.

Fler studier i höst
I en tidigare studie har Göteborgsforskarna visat att läkemedlet även minskar mängden beta-amyloid i hjärnan. Den nya studien ger ytterligare stöd för att läkemedlet har en effekt på själva sjukdomsmekanismerna vid Alzheimer.

– I höst kommer nya och större långtidsstudier som skall ge svar på vilken effekt läkemedlet har på symptomen. Då får vi veta om vi har det första läkemedlet som verkligen kan bromsa själva sjukdomen, säger Kaj Blennow.

– Innan ett nytt läkemedel kan tas fram krävs dock fler studier, säger Henrik Zetterberg.


(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…