Annons
Annons


Svenskar bråkar mest om stökiga hem


Ett stökigt hem skapar oftare konflikter och problem i Sverige än i övriga nordiska länder. Svenskar bråkar mest – och gör flest onödiga inköp – till följd av oordningen hemma, medan danskar lider minst av ett oorganiserat hem. Det visar en ny rapport.
Drygt 4000 personer från Sverige, Danmark, Norge och Finland har medverkat i undersökningen. Av resultatet framgår vanor och attityder, men också hur förmågan – eller oförmågan – att hålla ordning påverkar relationer och privatekonomi.
Gemensamt för nordborna är bilden av oss själva som välorganiserade och ansvarstagande på hemmaplan. I samtliga länder anser sig majoriteten av invånarna ha koll på var saker är förvarade i hemmet. Majoriteten tycker dessutom att de själva tar huvudansvaret för ordningen. Bäst koll har svenskar – hela 9 av 10 (88,9%) säger sig ha mycket eller ganska bra koll på sina ägodelar – medan finländarna har sämst koll (61,1%).
Trots att nordborna anser sig välorganiserade är oordning hemma en vanlig källa till konflikter, i synnerhet i Sverige. Mer än var tredje svensk (34,5%) bråkar – ofta eller ibland – med familjemedlemmar på grund av oordning i hemmet. På andra plats hamnar Norge (27,6%), följt av Finland (24,3%). I Danmark låter man inte stöket gå ut över familjefriden i första taget. Knappt 2 av 10 danskar (19,5%) har bråkat med en familjemedlem på grund av oordning i hemmet. I samtliga nordiska länder anser kvinnor i högre utsträckning än män att oordning hemma leder till bråk (36,9% av kvinnorna jämfört med 32,2% av männen i Sverige).
Undersökningen är framtagen av Elfa.

Annons

(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…