Annons


Svenskarnas spelvanor 2014


casino

Lotteriinspektionen/Novus konstaterar i sin årliga genomgång av svenska konsumenters spelvanor att intresset fortsätter att sjunka för spel om pengar men att omsättningen i stort är bibehållen. Det betyder att allt färre konsumenter spelar om mer. År 2012 svarade 77 procent att de spelat någon gång under de senaste tolv månaderna, jämfört med 71 procent år 2014.

Annons

I den grupp (2-3 procent) som spelar så gott som varje dag visar undersökningen inte någon större skillnad mellan män och kvinnors spelande. Det tycks finnas en relativt jämn fördelning av individer som spelar frekvent inom alla ålders-, utbildnings- och inkomstnivåer.

Några punkter ur årets undersökning:

Nästan ingen (97 %) upplever att de spelar för mycket.

8 av 10 vet inte vart de skulle vända sig om de skulle känna oro för sitt spelande.

Personer i åldersgruppen 18 till 29 spelar i högre grad på mobiltelefon och spelautomat.

Drygt en tredjedel av svenska befolkningen tror felaktigt att de utländska bolagen har svenskt tillstånd.

59 % uppger Svenska Spels sajt som första val vid köp av speltjänster.

Sex av tio sätter en egen spelbudget, det vill säga ett maxbelopp för sitt spelande.

8 av 10 vet inte vart de skulle vända sig om de skulle få problem med ett spelbolag.

11 % tycker att överskottet från spel ska gå till välgörenhet. Detta är en minskning med 27 procentenheter sedan 2012.

Samtliga spelformer inklusive nätkasino minskar i Sverige.


(7)
(0)Annons


Annons

Laddar nästa sida…