Annons
Annons


Terapi med telefonsupport effektiv mot sömnbesvär


Svårt att sova? Ring KBT-supporten!

Sömnbesvär kan behandlas effektivt med hjälp av Kognitiv Beteendeterapi (KBT)! En enkel självhjälpsbok har gett bra resultat vid forskning.

Parallellt med ökad stressrelaterad ohälsa har även de självrapporterade sömnproblemen blivit vanligare. En studie publicerad i BMC Psychiatry visar att ett av de vanliga sömnproblemen – insomni – effektivt kan behandlas genom kognitiv beteendeterapi (KBT) förmedlad via en självhjälpsbok. Detta var ett av de nya rön som belystes vid den årliga temadagen om sömn, stress och hälsa som arrangerades av Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet

Annons
Gilla Allas.se på Facebook

Effektivt även vid depression
– Insomni syftar på otillräcklig sömntid och sömnkvalitet med efterföljande dagtidssymptom. En ny studie visar att insomni kan behandlas framgångsrikt även när besvär som exempelvis depression eller smärta förekommer samtidigt med sömnbesvären (sk komorbiditet). Tidigare undersökningar har främst utgått från personer som enbart lider av insomni, berättar Mats Lekander, professor vid Stressforskningsinstitutet.

Telefonsupport
133 personer med insomni (över 90 procent med komorbida besvär) deltog i studien. Personerna slumpades till sex veckors behandling med självhjälpsbok, med eller utan terapeutstöd per telefon om 15 minuter per vecka, eller ingen behandling alls. Behandlingen gav snabbt effekter i form av minskade sömnbesvär, särskilt i den grupp som fick terapeutstöd per telefon. Dessutom minskade även besvären med stress som personerna upplevt.

Billig och effektiv
– Eftersom sömnen är viktig för både vår mentala och fysiska hälsa är det hoppingivande att se att en behandling kan vara enkel och billig men ändå kraftfull. De positiva följderna på andra faktorer än insomnin återstår att studera, men vi har redan nu tecken på att den förbättrade sömnen kvarstår en längre tid efter behandlingen, säger Mats Lekander.

Ny studie
Under hösten startar två uppföljande studier där självhjälpsbehandlingen ges via internet istället för som bok. Studierna genomförs vid Internetpsykiatrieneheten i Stockholm och kommer att fokusera på den extra utsatta grupp av patienter som både lider av depression och insomni.

Studien utfördes av Susanna Jernelöv, Viktor Kaldo och Mats Lekander i ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet och Karolinska Institutet.


(0)
(0)Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…