Annons


Test – är du Facebookberoende?

Personer som är beroende av Facebook kan bli irriterade, ångestfyllda och deprimerade om de inte får vara uppkopplade. Är du, eller håller du på att bli, beroende av Facebook? Testa dig här!


Facebook-tumme i kaffe

Svara på nedanstående frågor med skalan:
Mycket sällan
Sällan
Ibland
Ofta
Väldigt ofta

1. Hur mycket tid tillbringar du med att tänka Facebook eller planerar för dess användning?
2. Känner du att ditt behov av att använda Facebook ökar?
3. Tillbringar du tid på Facebook för att glömma andra problem?
4. Har du försökt att minska användningen av Facebook utan framgång?
5. Känner du dig ängslig eller orolig om du inte har tillgång till Facebook?
6. Påverkar ditt användande av Facebook dina studier eller ditt arbete negativt?

Annons

Enligt forskarna vid universitetet i Bergen i Norge, som utformat testet, kan en person som svarar ”ofta” eller ”väldigt ofta” på minst fyra av frågorna vara beroende av Facebook. Beroendet har samma symtom som alkohol- och drogberoende, det vill säga, om man hindras från att använda Facebook blir man irriterad, ångestfylld och deprimerad.

Läs också:

Kvinnor blir oftare Facebook-beroende

Koll på Facebook allt vanligare vid anställning

Så blir du av med lajkbegäret

Orimligt lajkbegär? Då rekommenderar psykologer att du:

• Erkänner för dig själv att du har ett problem.
• Bestäm att du fullt ut ska förändra detta beteende.
• Var uppmärksam på tillfällen då du trillar dit igen.
• Gör Facebook mindre åtkomligt, till exempel genom att var utloggad, utom när du ska använda mediet.
• Fyll tiden med andra aktiviteter, som umgänge med vänner och motion.

Läs också: Hur bra är du på skånska? Stort test!


(23)
(0)Annons


Annons

Laddar nästa sida…