Annons


7 vanliga misstag som nästan alla föräldrar gör

Alla vill vara en god förälder men ibland är det lätt att falla i fällorna. Här listar experterna de 7 vanligaste misstagen som föräldrar gör.


Kvinna med dotter på knäet.

Undvik fällorna som förälder.

Den svenska barnpsykologen Karl Eder och den amerikanska relationsexperten Tim Elmore har var för sig identifierat de vanligaste misstagen som föräldrar gör i sin barnuppfostran.

Nedan följer en sammanställd lista på vad de båda experterna har kommit fram till.

Annons

Här är föräldrars 7 vanligaste misstag:

1. Vi skyddar barnen från besvikelser
Många vuxna väljer att utelämna delar av sanning för att skydda barnen från sådant vi tror att de inte kan hantera. Men genom att hitta på anledningar som inte stämmer ger vi barnen en falsk bild av verkligheten. I stället bör vi förklara sanningen, men på en nivå som passar barnens ålder. På så sätt lär vi barnen att successivt hantera svåra situationer och förstå konsekvenser av olika handlingar.

Gilla Allas.se på Facebook

2. Vi generaliserar i stället för att individualisera
Ibland tenderar vi vuxna att se alla barn som en grupp som fungerar på samma sätt och glömmer att de faktiskt är enskilda individer. Detta kan ge oss förutfattade meningar om hur barn ska vara. I stället ska vi se varje barns unika förutsättningar och behov och utgå från det när vi ställer krav eller ger uppmärksamhet.

3. Vi bär en ständig oro för våra barn
Det är lätt att oroa sig för alla faror som finns i samhället. Men om vi alltid bär på en oro för våra barn kan detta förstärka barnens egen ängslan och verka hämmande för utvecklingen. När vi överbeskyddar våra barn får de ingen möjlighet att ta eget ansvar eller lära sig lösa problem. Då blir barnen alltid beroende av föräldrarnas hjälp.

Läs också: 5 saker en förälder ALDRIG ska säga till sitt barn

4. Vi låter inte barnen ta risker
Europeiska psykologer har funnit att barn som aldrig slår sig eller tillåts ta risker har lättare för att utveckla fobier som vuxna. Tonåringar behöver hamna i konflikter med sina vänner för att förstå relationers komplexitet. Att uppleva olycklig kärlek kan till och med vara nyttigt. I annat fall får barnen svårt att fungera relationsmässigt i vuxenlivet.

5. Vi är inkonsekventa mot våra barn
Barn behöver struktur och regler i sin vardag för att känna trygghet. Därför är det viktigt att sätta gränser, hålla sig till dessa och vara konsekvent. Att exempelvis låta tiden för läggdags vara svävande skapar onödiga förhandlingssituationer med barnen – och även onödiga konflikter. Satsa på konsekvens som ger smidighet.

6. Vi blandar ihop talang med mognad
Ett vanligt misstag är att utgå från barnets talang och se det som ett mått på mognad. Men färdigheter behöver inte ha med ålder att göra. Om barnet är väldigt duktigt på en idrott kan det göra att vi ökar kraven till en orimlig nivå. Vi kanske också ger orimligt med ansvar när barnet inte har det omdöme som krävs. Även om barnet är begåvat måste det fortfarande få lov att vara ett barn.

7. Vi glömmer bort våra egna misstag
Visst vill vi att våra barn ska vara väluppfostrade och exemplariska, men hur exemplariska var vi själva? Begick vi inga misstag? Att berätta om våra egna fel och brister kan vara värdefullt. Då kan barnen lära sig av våra erfarenheter och förstå att ingen är perfekt. Men glöm inte att visa att du faktiskt själv också lärt dig något. Lev som du vill att ditt barn ska leva. Sannolikheten är nämligen stor att ditt barn tar efter dig.

Läs också: 10 märkligaste namnen som föräldrar har gett sina barn

bebisnamn-utvald

Källor: Hälsoliv och Uppskattat
Text: Margaretha Malmgren
Foto: Shutterstock


(4)
(0)Annons


Annons

Laddar nästa sida…