Annons
Annons


Vågar du göra det här testet?

Även om födelseattesten säger 40 år, kan du för länge sedan ha passerat pensionsåldern, i alla fall om vi pratar om biologisk ålder. Ett blodprov kan förutsäga hur många år av livet du har kvar.


blodprov

Ett spansk läkemedelsföretag påstår sig ha utvecklat ett blodprov som visar hur snabbt vi åldras och hur gamla vi kan förvänta oss bli. Provet kostar runt 40.000 kr och beräknas vara tillgängligt inom 5-10 år, skriver den brittiska tidningen The Independent.

Annons

DNA avslöjar åldern
Den biologiska åldern avslöjas av längden på dna-strängarna i kromosomernas båda ändar. Varje gång en cell delar sig kortas de så kallade telomererna och ju äldre vi blir, desto kortare blir de. Experterna bakom den nya blodprov menar att de genom att mäta telomerernas längd kan förutsäga åldersrelaterade sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, cancer och Alzheimer, eftersom de är associerade med korta telomerer.

– Det nya är att testet är mycket exakt. Man kan se mycket små skillnader i längden på telomererna, och det är en enkelt och snabbt teknik som kan analysera många prover på en gång. Det viktigaste är att vi kan identifiera farliga telomerer – den mycket korta, säger testet uppfinnaren doktor Maria Blasco från spanska National Cancer Research Centre i Madrid.

Tveksam etik
Etikråden runt om i Europa är dock tveksamma till möjligheten att få testa sin livslängd. Lotte Hvas, MD och vice ordförande i rådet för etik i Danmark, är skeptisk till möjligheten att erbjuda privata att få testas livslängd:

– Ingen vet hur man ska reagera. Detta skulle kunna få motsatt effekt. När du hör att något är biologiskt, tror vi på det. Men vi alltid har möjlighet att ”lura” våra gener. Om du är genetiskt dåligt utrustad, men har rätt förutsättningar för att få en bra utbildning och en mindre stressigt arbete, går det bättre i alla fall. Omvänt, om du har bra gener och utsätter dem för alla typer av sjukdomar, är det kanske inte så bra ändå, säger till exempel Lotta Hvas i Danmarks etiska råd.

Kan missbrukas
Lotte Hvas varnar också för testet av andra skäl och menar att kännedomen om telomerer är positivt för forskningsändamål, men att det är väldigt privat och konfidentiell information.

– Vetenskapen är på dagisnivå när det gäller kunskap om genetiken. Vi vet inte så mycket och hur kan man vara säker på att resultatet av testerna inte ges till ens arbetsgivare, försäkringsbolag eller pensionsfonder, som kommer att använda det mot dig? avslutar Lotte Hvas.


(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…