Annons
Annons


Vardagsbrotten ökar


En kartläggning som försäkringsbolaget If har gjort av Brås senaste brottsstatistik visar att det sker allt fler vardagsbrott i Sverige. Totalt anmäldes 339 338 vardagsbrott under januari – juni i år, vilket är en ökning med nio procent jämfört med samma period i fjol.

Annons

En kartläggning som If har gjort av Brås senaste statistik för misshandel, bostadsinbrott, stöld, skadegörelse och trafikbrott visar på nära 30 000 fler brott jämfört med första halvåret 2013.

– Följden blir att många fler människor drabbas av brott, säger Göran Kellner, utredningschef på If.

Samtliga brottskategorier ökar
Den nya statistiken visar på en ökning inom samtliga brottskategorier. Skadegörelsebrotten är ett fortsatt stort problem med en ökning på hela elva procent jämfört med samma period föregående år. Vidare anmäldes drygt 160 000 stölder och över 20 000 bostadsinbrott under det första halvåret 2014.

Trafikbrott ökar mest
Den största procentuella ökningen står trafikbrotten för, det har ökat med hela 25 procent. Ökningen tros dock till stor del bero på att Polisen sedan juni 2013 tillämpat en vidare definition av smitningsbrott, vilket har inneburit en utvidgning av brottskodens tillämpning jämfört med tidigare år.

Vardagsbrott i Sverige – anmälda brott jan-jun 2014:

  • Trafikbrott – 42 583 ökning med 25 procent
  • Skadegörelse – 71 808 ökning med 11 procent
  • Inbrott – 20 396 ökning med 8 procent
  • Stöld – 16 4757 ökning med 6 procent
  • Misshandel – 39 794 ökning med 3 procent
  • Totalt – 339 338 ökning med 9 procent

(0)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…