Annons
Annons


Varningstecken på att du är ihop med en narcissist!

Lever du med en partner som aldrig har fel, inte kan erkänna sina brister och lätt blir arg? Då är risken stor att han har narcissistiska drag.


Se upp för narcissisten!

När förälskelsen övergår i psykisk terror

Narcissism innebär att man har ett behov av att känna sig överlägsen andra. Man tänker på sig själv som unik och att man har rätt till allt man vill ha. Annars drabbas man av starka skamkänslor. För att trycka undan dem blir man extremt arg, skyller ifrån sig, manipulerar, ljuger och blir våldsam. Man kan aldrig erkänna, ens inför sig själv, att man har några fel och brister och kan inte känna skuld.
Allt handlar om att utnyttja andra för egen vinning, och att visa upp en perfekt fasad utåt.
– Känslolivet hos dessa personer har ungefär samma mognadsgrad som hos en tvååring. Träffar man på en narcissist ska man springa så fort benen bär för de är hänsynslösa och farliga och lämnar förödelse bakom sig, säger Monica Emanell, som är legitimerad psykolog med egen mottagning i Stockholm.
Den fullfjädrade narcissismen är relativt ovanlig – var hundrade svensk räknas som fullbordad narcissist. Däremot träffar Monica Emanell ofta klienter som har en partner med narcissistiska drag. Det innebär att man har någon eller vissa delar av den narcissistiska personlighetsstörningen, men i en mildare form.
– Partnern med narcissistiska drag ser inga problem utan tycker att den andra är överkänslig. Både kvinnor och män kan ha narcissistiska drag, men det är vanligast bland män.
Finns det en sund narcissism också?
– Absolut. Alla små barn är narcissister. De kan bara se sina egna behov, vilket är helt normalt. När man växer upp bör man kunna känna in både andras behov och sina egna. Man behöver tro på sig själv och sin förmåga, samtidigt som man inser sina begränsningar. Det är den friska formen av narcissism.
Vad utmärker en person med narcissistiska drag?
– Man kan inte erkänna fel och svagheter, inte ta kritik men kritisera andra, särskilt dem som står en nära. Det är en psykisk misshandel.
En person med narcissistiska drag är ofta noga med att visa upp en fläckfri fasad och kan därför berömma sin partner inför andra.
– Syftet är att göra andra avundsjuka eller få beundran. På hemmaplan haglar däremot anklagelserna. Andra kan klanka ner på sin partner inför andra för att höja sig själva.
Hur påverkas man som partner?
– Man tyck att man är så värdelös som ens partner påstår. Det är svårt att bryta upp eftersom man blivit nedbruten psykiskt.
Kan man över huvud taget få en fungerande relation?
– Vill man försöka ska man börja med att läsa om narcissism. Man måste också träna på att sätta strikta gränser! 
Det fungerar inte att bara beskriva hur man känner sig, de här personerna har brist på empati. I stället reagerar de ofta med förakt. Var tydlig: ”Jag kommer inte att acceptera att det händer igen.” Det är också bra att berömma honom när han beter sig bra.
Finns det varningstecken man ska se upp med redan på dejtningsstadiet?
– Den med narcissistiska drag sätter den han träffat på en piedestal och framställer sig själv enbart i bra dager. Ofta har han få eller inga vänner och kan prata nedsättande om sin ena förälder men idealisera den andra – den som inte funnits där för honom. Ofta berättar han inget alls om sina föräldrar. Blir ni ett par förändras han efter en tid och sparkar ner dig från piedestalen. Så gör den med narcissistiska drag gentemot dem som kommer honom nära. Han kan inte hålla bilden av sig själv som perfekt intakt – och då blir han föraktfull.
Kan en person med narcissistiska drag förändras?
– Absolut, utifrån sina förutsättningar. Men han måste vara motiverad. Som partner är det viktigt att förstå att man aldrig kan förändra någon som inte själv vill.
Hur kan man veta om man själv har de här dragen?
– Ställer man sig frågan har man troligen inga narcissistiska drag. Hade man det skulle man uppleva att allt är andras fel. Det man kan tänka på är hur ens relationer har sett ut över tid. Har de varit dåliga? Har de avslutats? Man behöver  ha professionell hjälp för att lära sig andra beteendemönster.
Varför får man sådana drag?
– Man måste ha en genetisk sårbarhet. Därefter är miljön under uppväxten avgörande. Man har mötts med förakt och känner skam. Som vuxen tar man själv över beteendet.
– I kombination med det har man fått bekräftelse för något enskilt, som att man är duktig i skolan, på idrott, ser bra ut och så vidare, vilket kan skapa låg självkänsla kombinerat med ett uppsvällt självförtroende. Ny forskning menar att man kan utveckla narcissistiska drag om man som barn inte har fått några gränser alls.

5 vanliga narcissistiska drag

PEDANTERI
Det ska vara som han vill. Annars tycker han sig ha rätt till extrema känsloutbrott.
FÖRLJUGEN SJÄLVBILD
Skyller ifrån sig och tar till undanflykter och lögner.
LÄTTVÄCKT ILSKA
När han stöter på motstånd eller ifrågasätts blir han jättearg, skriker och går på. Hans syfte är att rättfärdiga bilden av sig själv som ofelbar.
EMPATIBRIST
Han tar allt han kan få, och sedan börjar han förakta dig. Du är ju i kontakt med precis de känslor han som barn har lärt sig att se ner på.
KÄNSLOPROJICERING
Om du är glad innan du träffar en viss person, och nedstämd efter en stund, kan det bero på att din vän har narcissistiska drag. Han pratar skit om andra eller klankar ner på dig för att lätta på trycket. När han är klar mår han bättre, och du mår sämre.

Annons
Gilla Allas.se på Facebook

Källa: Monica Emanell, legitimerad psykolog och parterapeut

Av Anna Carsall/Må Bra
Foto: Shutterstock

LÄS OCKSÅ


(99)
(0)


Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…