Annons
Annons


Vi mår dåligt av att skjuta upp saker


Fyra av fem svenskar anger att de ofta, ibland eller någon gång brukar må dåligt eller känna dåligt samvete över att skjuta upp besvärliga eller tråkiga saker, enligt en färsk undersökning av Visa och TNS-Sifo. Drygt var tionde svensk uppger att de mår dåligt ofta och värst är det bland svenska kvinnor där 13 procent uppger just detta, jämfört med män där siffran är sex procent.

Annons

Enligt undersökningen uppger nästan en av tio svenskar att de främst mår dåligt av att skjuta på sin privatekonomi. Visa har i samarbete med Psykologifabriken även tagit fram en rapport med sammanställd forskning om prokrastinering – beteendet av att skjuta upp saker.

Vanligt att skjuta på att betala räkningar

Enligt Sifo-undersökningen uppger nästan en av tio svenskar att de främst mår dåligt av att skjuta upp privatekonomiska uppgifter såsom att betala räkningar och hålla koll på sin privatekonomi. Samtidigt visar en forskningsrapport, framtagen av Psykologifabriken och Visa att en av de vanligaste sakerna som folk prokrastinerar är just sin privatekonomi. Forskning visar även att det finns ett starkt samband mellan prokrastinering och stress och att det kan leda till psykologiska konsekvenser som oro och nedstämdhet .

Av dem som skjuter på att betala räkningar och hålla koll på sin ekonomi anger var fjärde att orsaken är att man har hamnat i otakt i ekonomin eller inte har råd.

 

Orsaker till att vi skjuter på att ta itu med räkningar/hålla koll på vår ekonomi:

• Hamnat i otakt i ekonomin/har inte råd (29%)

• Jobbigt/krångligt (25%)

• Glömmer bort (18%)

• Tråkigt (14%)

 

Belöningar här och nu aktiverar hjärnans känslocentrum

I rapporten från Visa och Psykologifabriken finns bland annat en sammanfattning av forskaren Michael Cohens studie av hjärnans aktivitet hos experimentdeltagare som ställts inför alternativ om omedelbara belöningar (att få ett presentkort omedelbart) respektive mer långsiktiga belöningar (att få ett presentkort några veckor senare). När det kortsiktiga alternativet övervägdes aktiverades framförallt det limbiska systemet som hanterar känslor, och när det långsiktiga alternativet övervägdes aktiverades prefrontalkortex vilket sköter det logiska resonemanget. För att stå emot frestande kortsiktiga beslut måste vi alltså kämpa mot starka känslor.

Tre tips från Psykologifabriken:

1. Identifiera ett första litet steg mot målet. Om räkningarna ligger oöppnade i en hög kan ett första steg vara att bara öppna kuverten och sortera dem så att du vet vilka som är mest akuta att betala och när du måste göra det.

2. Ta bort distraktioner och undvik multitasking. Om en uppgift känns jobbig eller tråkig är det lätt att söka omedelbara positiva konsekvenser i distraktioner som Facebook eller Youtube. Se till att minimera distraktionstillfällen, stäng till exempel av ljudet på telefonen och lägg bort den en stund.

3. Inför positiva konsekvenser. Att ha en belöning att se fram emot ökar motivationen eftersom den jobbiga uppgiften då kommer att få en positiv konsekvens. Bestäm dig för en liten belöning som till exempel en fikapaus eller ett roligt Youtube-klipp. Det är viktigt att ge sig själv belöningen efter att uppgiften är klar – aldrig före.

 

 

 


(0)
(0)Annons


Annons

Senaste från allas

Laddar nästa sida…