Därför borde alltid en arbetsdag börja klockan 10

Därför borde alltid en arbetsdag börja klockan 10

Sömnexperten Dr Paul Kelley har nyligen släppt boken Body clocks, i vilken han förklarar varför det mest hälsosamma för flest antal människor är att börja sin arbetsdag tidigast klockan 10.

Nästa video