Fira en god och brandsäker jul med levande ljus

Fira en god och brandsäker jul med levande ljus

Vi listar råden från Brandskyddsföreningen om hanteringen av levande ljus för att minska risken för brand.

00:00

🎵 One word is all it takes, babe 🎵

00:04

🎵 Bursting out in cold flames 🎵

00:07

🎵 Breathin' we are catchin' fire 🎵

00:09

🎵 Thought that we were wiser 🎵

00:12

🎵 Go and light the match, babe 🎵

00:14

🎵 This are all the good days 🎵

00:17

🎵 Breathin' we are catchin' fire 🎵

00:22

🎵 Fire, fire 🎵

00:24

🎵 Fire, fire 🎵

00:26

🎵 Fire, fire 🎵

00:29

🎵 Fire, fire 🎵

00:36

🎵 Go and light the match, babe 🎵

Nästa video