David Sundin berättar om sin sjukliga shopping i intervju med Carina Bergfeldt

David Sundin berättar om sin sjukliga shopping i intervju med Carina Bergfeldt

David Sundin berättar om sin sjukliga shopping i intervju med Carina Bergfeldt

00:00

Jag är nog mer en skaffare, att jag skaffar mycket grejer.

00:05

Det har varit extra tufft, skulle jag säga, nu under corona, när man har lite mer tid

00:09

och man kan beställa saker på nätet, så har det visat sig att jag har...

00:17

Då börjar jag inse också att det får vara bra.

00:19

Jag tror jag fick en sån verkligen reality check när jag var hos min paketutlämnare

00:24

när det var som värst.

00:26

Då kunde det vara så att jag gick dit och så hämtade jag ut 4-5 paket

00:30

och så kom jag hem och då låg det en ny avgivning innanför.

00:32

Då måste jag gå tillbaka igen.

00:34

Och då var det någon gång som hon sa, hon bara tittade på mig och var uppgiven

00:39

och sa så här, hörru, ska du inte lägga ifrån dig datorn en stund?

00:42

Så hon, alltså nu, jag kom varje dag.

00:44

Och då insåg jag så här, om hon säger åt mig, hon har väl sett den?

Nästa video