13 viktiga vitaminer och varför de är livsnödvändiga för oss

13 viktiga vitaminer och varför de är livsnödvändiga för oss

Vitaminerna som gör att vi överlever och mår bra!

00:00

Ron och Jack, pierws export

00:04

Rädsamställning

00:07

Och fjärrens fjärder

00:11

Lidar

00:13

VäxthUS

00:18

Vaus

00:23

Ändrad

00:27

Mjöln

00:29

Strömmen

00:31

Lidarb

00:34

Ungdöm

00:36

Sorgs hadn

00:44

Tjej

00:48

Öfyll

00:51

Lidán

00:54

Öfvin

00:56

Lidarb

00:58

Ungdöm

01:00

Sorgs had

01:02

Ungdöm

01:04

Lidarb

01:06

Ungdöm

01:08

Lidarb

01:10

Ungdöm

01:12

Lidarb

01:14

Ungdöm

01:16

Lidarb

01:18

Ungdöm

01:20

Lidarb

01:22

Irriterad

01:24

Irriterad

01:26

Irriterad

01:28

Irriterad

01:30

Irriterad

01:32

Irriterad

01:34

Irriterad

01:36

Irriterad

01:38

Irriterad

01:40

Irriterad

01:42

Irriterad

01:44

Irriterad

01:46

Irriterad

01:48

Lidarb

01:50

Lidarb

01:52

Lidarb

Nästa video