De största framstegen för feminismen de senaste 20 åren

De största framstegen för feminismen de senaste 20 åren

Vi listar de händelser som gjort avtryck i den feministiska historien de senaste 20 åren.

Nästa video