Fem tips hur du maxar ditt pensionssparande

Fem tips hur du maxar ditt pensionssparande

Sparekonom Christina Sahlberg ger sina bästa tips

00:00

Börja jobba tidigt, jobba heltid och jobba länge.

00:04

Eftersom din pension påverkas av hur mycket du arbetar

00:08

så kommer deltid till exempel, eller om du börjar jobba sent

00:13

eller om du går i pension tidigt

00:15

kommer påverka din pension negativt.

00:18

Säg att du börjar spara till din pension när du är 25 år.

00:22

Du sparar 1000 kronor i månaden

00:25

i en global indexfond.

00:28

Efter 40 år då, när du går i pension

00:31

så kommer du ha 3 miljoner kronor.

00:34

Du kommer ha sparat ungefär 500 000

00:37

men på grund av den fantastiska ränta på ränta-effekten

00:41

så kommer du alltså ha 3 miljoner.

00:44

Tips nummer 2.

00:47

Se till att du har tjänstepension

00:50

och starta din pension tidigt.

00:54

Och starta gärna ett privat pensionssparande.

00:58

Om du inte har tjänstepension och bara får allmän pension

01:02

då kommer du få leva på under halva din lön

01:05

när det är dags för pensionen.

01:07

Har du tjänstepension så kan du få upp till runt 75% av din lön

01:11

som du får leva på när det är dags att pensionera dig.

01:15

Vill du ha mer än så så är det ett privat pensionssparande

01:19

som du får börja spara i.

01:22

Fråga alltid hur pensionslösningen ser ut

01:25

hos en framtida arbetsgivare där du söker jobb.

01:28

Om de inte erbjuder tjänstepension

01:31

så är det väldigt viktigt att du blir kompenserad

01:34

genom en bättre lön och att du sparar själv till din pension.

01:38

Tips nummer 3.

01:40

Kompensera den som jobbar hemma.

01:43

Kvinnor har lägre pension än män i alla sektorer i samhället.

01:48

Det beror främst på män och kvinnors val av yrken

01:52

och val av arbetstid.

01:55

Det beror också på att kvinnor tar större ansvar hemma

02:00

och är ofta hemma längre med små barn och vabbar oftare än män.

02:05

Tips nummer 4.

02:07

Se över efterlevandeskyddet.

02:10

Det är nämligen så att om du skulle gå bort

02:13

så kommer dina resterande pengar för din tjänstepension

02:17

och din allmänna pension att gå till dina anhöriga.

02:20

Och det är jättebra, men det som händer är också

02:24

att du själv får en lägre pension på grund av det här skyddet.

02:28

Så se över om du behöver det här skyddet.

02:30

Har du en partner eller barn som är beroende av dig

02:34

så kan det kännas jättebra och tryggt att ha det här skyddet.

02:37

Men om alla runt dig klarar sig bra

02:39

så kanske det är bättre att du själv får ta del av en större pension.

02:43

Olika uträkningar visar olika saker

02:46

men runt 30% mer i pension kan du få utan det här skyddet.

02:51

Tips nummer 5.

02:52

Se över dina avgifter.

02:55

När man sparar till sin pension har man ofta en avgift

02:58

för själva stället där pensionen ligger.

03:02

Se till att den är så låg som möjligt

03:04

och annars se över om du kan flytta till ett pensionsbolag

03:07

där du inte behöver betala avgifter.

03:09

Och sen se också över avgifterna på de fonder

03:12

som du har valt i ditt sparande.

03:14

De bör helst vara under 0,5%.

03:17

Är de högre så ska fonden verkligen ha levererat.

03:21

Så se över vilka avgifter du har

03:23

för även en liten avgift kan göra väldigt stora skillnader

03:27

för din pension i slutändan.

Nästa video