Gynekologen: "Vi riskerar att missa allvarliga saker."

Gynekologen: "Vi riskerar att missa allvarliga saker."

Katarina Johansson driver en privat gynekologmottagning i Linköping. Hon möter kvinnor som upplever stor frustration över att de bollas runt inom den gynekologiska vården. Detta menar Katarina Johansson kan få allvarliga konsekvenser för den enskilda kvinnan.

Nästa video