autismspektrumtillstånd (ast)

Diagnostiserades med autism som 43 åring – "Forskats mest på män"