autismspektrumtillstånd (ast)

Detta är autism – 7 vanliga symtom hos barn som får diagnosen

Diagnostiserades med autism som 43 åring – "Forskats mest på män"