Sticka sköna knästrumpor

Sticka sköna, långskaftade och romantiska sockor efter vårt mönster som du hittar här!

Knästrumpor – enkel stickbeskrivning

Storlek: 38/40.
Garnåtgång: 3 nystan brunt (0019) och 1 nystan naturvitt (nr 0007) i Pallas (80% ull, 20% polyamid, från Teetee/Västgöta broderi, tel. 033-26 00 39.
Garnkostnad: ca 125 kr.
Strumpstickor: Nr 3 eller de st du behöver för att få exakt stickfasthet.
Tillbehör: 6 knappar.
Stickfasthet: 29 m och 36 varv slätstickning = 10 cm.
Mönsterstickning
Rätstickning fram och tillbaka:Sticka alla varv rätt.
Hålmönster: Sticka enligt diagrammet och beskrivningen. Det finns bara räts i diagrammet, sticka alltid varvets 2 första m och 4 sista m rätt och de andra m avigt på avigs.
Resår: 1 rm, 1 am.
Slätstickning runt: Sticka alla varv rätt.
Öhpt= Överdragshoptagning, lyft 1 m utan att sticka, sticka 1 m rätt, dra den lyfta m över den stickade.

Höger strumpa

Sticka först en kant i hålmönster. Lägg upp 14 m med vitt och sticka rätst fram och tillbaka. Gör knapphål på varv 5 så här: sticka 3 rm, *gör ett omslag, sticka 2 rm tills., 2 rm*, upprepa *–* en gång till, gör ett omslag, sticka 2 rm tills. och 1 rm. Sticka ännu 5 varv

i rätst. Börja med hålmönster: Varv 1: (rätst) 7 rm, 2 rm tills., omslag, 1 rm, omslag, öhpt, omslag, 2 rm. Varv 2: 2 rm, sticka avigt tills det återstår 4 m på varvet, 4 rm. Fortsätt med hålmönster från varv 3 enl diagr. Sticka alltid de aviga varven som varv 2. Sticka först varv 3–16 i diagrammet och upprepa sedan
varv 1–16 ytterl  7 ggr.  Sticka ytterl 10 varv rätst på alla m, maska av.

Sätt kanterna i rätst ovanpå varandra så att knapphålen är överst. Plocka upp sammanlagt 80 m med brunt från räts längs långsidan, plocka upp m genom båda knapphålskanterna. Vänd arbetet och sticka runt resår i 4 cm. Markera mitt bak

25 m före knapphålskanten med hjälptråd. Börja sedan med skaftet från mitt bak och sticka 1:a m på sticka 1 vridet rätt, 1 am, sticka sedan i slätst, men sticka sista m på sticka 4 avigt. Sticka 7 cm i slätst och börja sedan med minskningarna mitt bak. Sticka 3 m, 2 rm tills. i början av sticka 1, sticka tills det återstår 3 m på sticka 4, gör öhpt och sticka 2 rm. Upprepa minskningarna ytterl

11 ggr med 1,5 cm mellanrum

= 56 m. Fördela m på jämnt på 4 st (14+14+14+14 m). När slätst mäter 32 cm, börja med häl. Sticka 28 m på sticka 4 och 1 med naturvitt, låt resterande

m vila. Vänd arbetet. Sticka i

förstärkt slätstickning:  Varv 1: Lyft över 1 m utan att sticka, sticka de andra m avigt. Vänd arbetet. Varv 2: *Lyft över 1 m utan att sticka, sticka 1 rm*, upprepa *–*. Vänd arbetet. Upprepa varv 1–2 sammanlagt 13 ggr (= 26 varv).

Sticka 1 varv från avigs och bör-ja med minskningarna för häl: fortsätt i förstärkt slätst och sticka från räts tills det återstår 10 m

på st, vänd arbetet. Gör öhpt,

vänd arbetet. Lyft över 1:a m utan att sticka, sticka 9 am, 2 am tills., vänd arbetet. Lyft över 1:a m utan att sticka, sticka tills det återstår 9 m på st, gör öhpt, vänd arbetet. Fortsätt på samma sätt med minskningarna så att mask-antalet i sidan minskas varje varv och det finns 11 m i mitten hela tiden. När m tar slut i sidorna, fördela m i hällappen på 2 st (5+6). Fortsätt med att sticka på alla st. Plocka upp 14 m längs vänster sida av hällappen + 1 m mellan st på en ledig st. Sticka de upplockade m vridet rätt med brunt på st 1. Sticka m på st 2 och 3 rätt. Plocka upp 13 m längs höger sida av hällappen + 1 m mellan st och sticka de upplockade m vridet rätt på st 4. Fortsätt i slätst med brunt på alla 68 m och börja med kilintag-ningarna: Sticka 2 rm tills. och 1 rm i slutet av st 1 och sticka 1 rm, öhpt i början av st 4. Upprepa minskningarna vart 3:e varv, tills det återstår 14 m på alla st. Fortsätt i slätst, tills foten från hälens bak mäter 20 cm, eller täcker lilltån. Börja sedan med minskningarna för tån med natur-vitt. Sticka 2 rm tills. i slutet av varje st 2 ggr vart 3:e varv, 3 ggr vartannat varv och sedan varje varv, tills det återstår 8 m. Klipp av garnet, dra genom de resterande m, dra åt och fäst väl.

Vänster strumpa

Sticka 10 varv i rätst i början av kanten med hålmönster, sticka 6 varv i rätst i slutet av hålmönstret, gör ett knapphålsvarv och sticka 4 varv i rätst, maska av.

Sätt knapphålskanterna ovanpå varandra, plocka upp m och markera mitt bak så att knapphålskanterna är i vänster sida av strumpan. Sticka annars på samma sätt som höger strumpa.

Läs också:

Modell: Anu Paljärvi, Västgöta broderi/Teetee, tel 033-26 00 39