Scan återkallar leverpastej – kan innehålla förbjudet ämne

Leverpastejsmörgås med gurka.

Foto: Claudio Bresciani/TT

HK Scan återkallar skivbar leverpastej efter larm om att den kan innehålla ämnet etylenoxid, som är förbjudet att användas i livsmedel enligt EU-regler.

På måndagen gick HK Scan ut med ett pressmeddelande om att företaget återkallar sin skivbara leverpastej. Detta efter att leverantören av det förtjockningsmedel som används i leverpastejen upptäckt ämnet etylenoxid i förtjockningsmedlet.

HK Scan påpekar att halterna som man har funnit i förtjockningsmedlet är mycket låga. Etylenoxid är ett kemiskt ämne som har en rad olika användningsområden, bland annat används det för att sterilisera sjukhusutrustning och förpackningsmaterial.

Se också: 5 klassiska matbluffar

5 klassiska matbluffar
1:36

Efter reklamen: 5 klassiska matbluffar

(1:36)

Slå på ljud

Det används också som bekämpningsmedel, men inom EU är det förbjudet att använda ämnet i det syftet. Enligt Scans pressmeddelande är det inte känt att etylenoxid i låga halter orsakar omedelbar hälsorisk, men att man trots det inte bör använda produkterna som nu återkallas.

Scan återkallar leverpastej – den här sorten gäller det

Produkten det gäller heter Scan skivbar leverpastej och säljs i förpackningar om 500 gram och 1 000 gram. Återkallelsen gäller båda produkterna och har bäst före-datum mellan den 2021-10-28 och den 2021-11-27. Scan skriver vidare att man har återkallat produkterna i samråd med ansvarig kontrollmyndighet.

Enligt Livsmedelsverket behöver man inte vara orolig om man har råkat få i sig små halter av etylenoxid. Myndigheten skriver på sin hemsida att de livsmedel där man har hittat ämnet i innehåller så små halter att det inte finns något akut risk för hälsan. Men det går inte att utesluta att etylenoxid ger ökad hälsorisk om man utsätts för det under längre perioder, och därför får inget livsmedel som innehåller ämnet säljas inom EU.

Ämnet är cancerframkallande

Ämnet etylenoxid klassas som cancerframkallande, men enligt Livsmedelsverket har sambandet mellan ämnet och en ökad risk för cancer enbart observerats hos personer som arbetar med tillverkning av produkter där ämnet ingår. De här personerna har då utsätts för en stor mängd av ämnet via inandning. Också rökare får i sig ämnet eftersom tobaksrök innehåller stora mängder etylenoxid.

Den som har köpt en förpackning av Scans skivbar leverpastej med aktuellt bäst före-datum ombeds ta kontakt med Scan för att reklamera produkten. På deras hemsida hittar du en länk som tar dig rätt.