Plastbanta – miljövänliga alternativ till plastkrukor

Kvinna håller plastlåda med blommor i plastkrukor
Varje år cirkulerar flera hundra miljoner plastkrukor i våra svenska trädgårdar. I takt med att allt fler plastprodukter förbjuds över hela världen, säljs fortfarande nästan alla växter i just plastkrukor. Men det kunde ha sett annorlunda ut.

För elva år sedan fick trädgårdsmästaren Owe Dahlqvist nog av plastkrukor och bestämde sig för att ta fram ett alternativ. Resultatet blev Miljökrukan – en komposterbar torvkruka med plastens alla fördelar. Trots det fick projektet läggas ner. Och antalet plastkrukor bara ökar.

Videon kunde inte hittas

– Varje åt producerar vi på Hörnhems handelsträdgård runt 30 miljoner annueller (ettåringar) till olika odlare. De i sin tur planterar om i plastkrukor för leverans till butik.

Owe Dahlqvist har alltid haft ett stort miljöengagemang och var bland de första i branschen att redan på 1980-talet använda biologisk bekämpning i sin odling. Just omtanken om miljön var det som sedan fick honom att ta fram ett alternativ till plastkrukorna.

Miljökrukor staplade på varandra

Owe Dahlqvist hoppas på mindre plast i trädgårdsbranschen och tog fram Miljökrukan som ett mer hållbart alternativ.

Miljökrukan föll på priset

– Plasten är ju helt onödig, och miljömässigt helt förkastligt. Miljökrukan var fantastisk och jag jobbade hårt för att den svenska trädgårdsbranschen skulle använda den istället för plast – tänk vilken vinst det skulle vara för miljön!

Miljökrukan fungerade för kommersiell odling, men problemen kom i nästa led.

– Marknaden styrs av ett fåtal större aktörer som tvekade att köpa in svenskproducerat i miljökrukor eftersom de skulle bli lite dyrare än växter i plastkrukor från internationella leverantörer.

Owe Dahlqvist

Owe Dahlqvist.

Är du besviken över att din affärsidé slog fel?

– Sanningen är att jag inte skulle tjäna något själv på idén. Jag tog fram den till självkostnadspris för att jag bryr mig om vår miljö. Det är helt enkelt inte klokt att vi fortfarande använder plastkrukor idag, konstaterar Owe Dahlqvist.

Själv har han nästa glömt krukprojektet, men tänker att det finns en möjlighet att det kan återuppstå.

– Om konsumenterna ställer krav, vägrar plastkrukor och frågar efter miljövänliga alternativ – då finns det en chans, säger Owe Dahlqvist.

Miljökrukan hade en förstärkt kant av majsstärkelse där text och bild trycktes. En kritik var att stärkelsen tog för lång tid på sig för att kompostera. Idag säljs det komposterbara krukor till konsumenter, men de används inte i kommersiella odlingar eftersom handeln inte visat intresse.

Förbud mot vissa plastprodukter

Visst är plasten praktisk, men den skräpar den ner våra hav och vår natur. Ta en enkel plastpåse som exempel. Först efter många år i naturen sönderdelas den till osynlig mikroplast som i sin tur finns kvar i hundratals år innan den eventuellt bryts ner.

Därför har EU lagt fram ett förbud mot vissa plastprodukter. I flera länder som Kenya, Frankrike och städer som Montreal och Seattle är plastpåsar redan förbjudna.

Miljarder plast på tippen

I England hamnar varje år så många som en halv miljard plastkrukor på tippen och på förbränningsstationer. Det visar en undersökning gjord av det brittiska magasinet Horticulture Week. Anledningen är bristen på återvinningsrutiner trots att det finns riktlinjer som uppmanar till återvinning av plastkrukor.

Pant på krukan hos Plantagen

Redan för tio år sedan införde Plantagen ett pantsystem på perennkrukor. För var femte tom kruka som pantas, får man en ny valfri perenn. Returkrukorna skickas sedan tillbaka

till producenten där de återanvänds.

Egentillverkade krukor

Egentillverkade krukor av papper går att gräva ner direkt i rabatten.

3 tips för dig som vill hjälpa miljön

  • Återanvändning. Om du väljer plast, köp bättre kvalitet och återanvänd. Ju längre livslängd plasten får, desto bättre.
  • Återvunnen plast. Välj krukor som tillverkats av återvunnen plast. Det sparar resurser och minskar användningen av olja, en ändlig resurs.
  • Tillverka själv! Köp en krukmakare och tillverka egna krukor av tidningspapper. Det är enkelt, billigt och krukorna kan grävas direkt ner i rabatten där de snabbt komposteras.