Ny forskning: Bröder eller systrar – vilka syskon bråkar egentligen mest?

Foto: TT/Shutterstock

Vi kan relativt säkert säga att alla syskon bråkar, åtminstone någon gång i livet. Men vilka startar de flesta fighterna, bröderna eller systrarna? Forskare har nu kommit fram till svaret.

Syskonrelationer kan vara bråkiga, stökiga eller alldeles, alldeles underbara. Ofta är de en salig blandning av alla möjliga känslor (som skiftar mellan kärlek och hat på en millisekund, även i vuxen ålder!).

Nu har forskare kommit fram till att vissa faktorer påverkar vilka syskon som bråkar mest. Är det helsyskon, halvsyskon, bröder eller systrar? Forskarna kom fram till en hel del intressanta upptäckter.

Se också: 8 familjer med kända syskon från vita duken

1:20

Efter reklamen: 8 familjer med kända syskon från vita duken

(1:20)

Så gick studien till

I studien, gjord av forskarna Catherine A. Salmon och Jessica A. Hehman vid University of Redland, undersökte man förhållandet mellan 573 stycken syskon. Resultatet publicerades nyligen i tidskriften Evolutionary Psychological Science.

Forskarna jämförde relationen mellan systrar och bröder, de undersökte åldersskillnader, om syskonen var hel- eller halvsyskon och hur länge de bott under samma tak under uppväxten.

5 personlighetsdrag som mellanbarn oftast har – även som vuxna

Studiedeltagarna fick svara på frågor om bråk, jämlikhet och rättvisa mellan syskonen, föräldrarnas uppmärksamhet och hur de exempelvis agerat under uppväxten när ett syskon lånat deras saker utan tillstånd.

Syskon av olika kön tenderade inte att bråka med varandra i lika hög grad som samkönade syskon, visade studien.

Foto: TT

Bröder eller systrar – de bråkar mest

Resultatet visade att uppkomsten av bråk mellan syskon främst berodde på syskonens kön, åldersskillnad och om de var hel- eller halvsyskon.

De som bråkade allra mest var de syskon som var av samma kön. Särskilt systrarna hade en högre tendens till tjafs och konflikter. De mest konfliktbenägna syskonen hade även nära i ålder, hade bott tillsammans länge och var helsyskon.

systrar bråkar

Två systrar nära i ålder – som upplagt för bråk, menar forskarna.

Foto: TT

Systrarna mer samarbetsvilliga

En intressant aspekt var dock att de syskon som visade högst samarbetsvilja och social intelligens var systrarna, vare sig de var syskon till en bror eller syster. Forskarna menar att detta visar att syskonkonflikter och syskonsamarbete är helt oberoende av varandra och inte behöver hänga ihop.

Forskarnas slutsats är att helsyskon som är nära i ålder och som bor under samma tak alla tävlar om samma begränsade resurser. De tävlar om föräldrarnas uppmärksamhet och om gemensamma saker. Detta menar forskarna förklarar mönstret av de ökade konflikter, till skillnad mot halvsyskon, som enligt studien alltså inte bråkar lika mycket.

Källa: Psychology today

Relaterade artiklar

Därför är det en komplimang när din mamma kallar dig för ditt syskons namn

Läsarberättelse: Jag kände mig som familjens svarta får