Spännande svenska världsarv – väl värda ett besök i sommar!

Två svenska världsarv.

Gammelstads kyrkstad och Hällristningsområdet Tanum

Foto: TT

Semester i Sverige? Passa på att besöka ett av våra 15 världsarv. Här kan du läsa mer om dem!

Världsarvslistan omfattar över 1000 objekt i drygt 160 länder. Några exempel på platser är Galapagosöarna, Egyptens pyramider och staden Brasilia.

Men visste du att det finns hela 15 världsarv i Sverige? Här hittar du dem!

Se också: 5 vanliga resemyter de flesta av oss tror på
1:23

Efter reklamen: Se också: 5 vanliga resemyter de flesta av oss tror på

(1:23)

Slå på ljud

Vad är ett världsarv?

Ett världsarv är ett kulturminne eller naturminne som är så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten att bevara det för framtida generationer. Det är en plats, miljö eller ett objekt som på ett unikt sätt vittnar om jordens och människans historia. När platsen, miljön eller objektet upptagits på Unescos världsarvslista ska de garanteras skydd och vård för all framtid.

För att upptas på världsarvslistan ska en rad kriterier uppfyllas.

Här kommer några tips på svenska världsarv, väl värda ett besök i sommar!

Svenska världsarv att besöka

Örlogsstaden Karlskrona

Örlogsstaden Karlskrona.

Kungsholms fort i Karlskrona.

Foto: Mikael Gustafsson/TT

Karlskrona präglas av sin marina historia, vilket också har gett staden dess karaktär med ständigt närvarande skärgårdskänsla och olika former av örlogsverksamhet.

Delarna som utgör världsarvet är stadsplanen och äldre bebyggelse på Trossö samt Björkholmen, örlogsvarvet och örlogshamnen, Stumholmen, Skärva herrgård, Lyckeby kronokvarn med dammen och stenbron samt befästningarna Kungsholms fort, Drottningskärs kastell, Kurrholmen, Godnatt, Koholmen, Ljungskär och Mjölnareholmen.

Laponia

Världsarvet Laponia är ett natur- och kulturlandskap med flera tusen år gamla spår efter mänsklig verksamhet, och är samtidigt Europas största sammanhängande naturlandskap. I det 9 400 km2 stora området ingår nio samebyar, nationalparkerna Sarek, Padjelanta/Badjelánnda, Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke och Muddus/Muttos, samt naturreservaten Sjávnja/Sjaunja och Stubbá.

Laponia skrevs in på Unescos världsarvslista 1996 och är det enda världsarvet i Sverige som utsetts för både sina kultur- och naturvärden.

Grimeton radiostation

Grimeton radiostation - världsarv

Grimeton radiostation.

Foto: Mikael Gustafsson/TT

Sedan 2004 är radiostationen i Grimeton inskriven på Unescos lista som ett industriminne. Den innehåller en fungerande elektromekanisk långvågssändare för telegrafi med tillhörande antennsystem från början av 1920-talet.

Gammelstads kyrkstad

Här möts du av en medeltida stenkyrka med hundratals röda små kyrkstugor i omgivningarna. Alldeles intill ligger uppskattade friluftsmuseet Hägnan med sina gamla, norrländska träbyggnader och arrangemang året runt.

Det här är bygden där Luleå en gång grundades och växte, från att vara en liten kyrk- och handelsplats till en riktig stad. När Luleå flyttade, på grund av landhöjningen under 1600-talet, började platsen i folkmun att kallas för Gammelstad – ett namn som lever kvar än idag.

Engelsbergs bruk

Bruket grundlades 1681 och utvecklades till ett av världens då modernaste järnbruk. Det är det enda bruk i Sverige som bevarar såväl byggnader som åtskilligt av den tekniska utrustningen.

Familjen Ax:son Johnsons gamla anrika familjebolag Nordstjernan bevarar, bekostar och utvecklar bruket som är det bäst bevarade järnbruket i Sverige och ett av få privatägda världsarv.

Hällristningsområdet Tanum

Hällristningsområdet i Tanum är ett område där man funnit flera berghällar med stora mängder hällristningar från bronsåldern. De är alltså skapade någon gång mellan år 1700 och år 500 f Kr. Inte långt från den största av dem, Vitlyckehällen, är Vitlycke museum uppbyggt.

Södra Ölands odlingslandskap

Södra Öland

Södra Ölands odlingslandskap.

Foto: Mats Wilhelm/TT

Odlingslandskapet på södra Öland är en levande blandning av åkrar, radbyar, betesmarker och vattenområden. Området har en flertusenårig historia, vilket skapat ett kulturlandskap med spår från en mängd epoker och som än idag brukas av ölänningarna.

Birka och Hovgården

Staden Birka existerade mellan åren 750 till 970 men nya fynd antyder att Birka kan ha varit aktiv långt tidigare, kanske redan från 500-talet. Även Hovgården har en äldre historia än vikingatid, bara ett pilskott väster om dagens Hovgården finns Hovgårdsberg med sitt stora gravfält som kan dateras till minst 600-talet.

Birka och Hovgården är i dag ett gemensamt Världsarv fördelat på två öar, Birka på Björkö och Hovgården på Adelsö.

Drottningholms slottsområde

Drottningholm är en ovanligt välbevarad kunglig slottsmiljö. Så unik och uppskattad att den 1991 utnämndes till Sveriges första världsarv.

Falun och Kopparbergslagen

Falu gruva

Falu gruva.

Foto: Patrik C Österberg/TT

Det historiska industrilandskapet kring Stora Kopparberget och Falun utgör att av de främsta områdena för gruvhantering och metallproduktion. Gruvdriften upphörde vid 1900-talets slut, men har genom många århundraden haft ett starkt inflytande på teknisk, ekonomisk, social och politisk utveckling i Sverige och Europa. (Ur Unescos Världsarvskommittés motivering).

Hansestaden Visby

Hansestaden Visby upptogs 1995 på Unescos världsarvslista. Världsarvet utgörs av stadsmuren, allt innanför den samt de omgivande parkområdena, totalt omkring 77 hektar.

Få städer ger en så förtätad upplevelse av en medeltida storstad och idyllisk småstad som Visby. Innanför stadsmuren samsas medeltida kyrkoruiner och packhus med sten- och trähus från 17–1800-talen. Det natursköna läget vid havet i skydd av den branta klinten förstärker intrycket av något ovanligt och speciellt.

Hälsingegårdarna

Hälsingegårdar är ett samlingsnamn för en rik variation av äldre och välbevarade bondgårdar i Hälsingland i 36 socknar under fyra århundraden. Världsarvet består av sju utvalda Hälsingegårdar vilka utsågs 2012

Höga kusten och Kvarkens skärgård

Området är en av de platser i världen som har isostatisk landhöjning till följd av inlandsisens försvinnande. Den isostatiska återbalanseringen framträder väl och områdets tydlighet består i omfattningen på den totala isostatiska landhöjningen som med de 294 metrarna överträffar andra platser. Området är ett ‘typexempel’ för forskning kring isostasi och utgör den plats där fenomenet först upptäcktes och studerades. (Ur Unescos Världsarvskommittés motivering).

Skogskyrkogården

Världsarvet Skogskyrkogården

Skogskyrkogården.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Skogskyrkogården är en stark upplevelse, året om. Dess arkitektur har sitt ursprung i själva platsen och landskapets uttryck – höjd och sänka, jord och himmel, skog och glänta.

Ingen hade kunnat föreställa sig att ett 1900-talsobjekt skulle kunna räknas dit. Att det dessutom var en begravningsplats gjorde det hela ännu mer uppseendeväckande. Men 1994 fattade världsarvskommittén beslutet att uppta Skogskyrkogården på världsarvslistan. Det blev då det andra kulturarvet från 1900-talet. Övriga kulturarv var betydligt äldre.

Struves meridianbåge

Struves meridianbåge är en kedja av kartlagda mätpunkter på jordens yta. Under 1800-talet samarbetade vetenskapsmän i Europa med så kallade gradmätningar. Den mest omfattande genomfördes 1816 - 1855 under ledning av astronomen Wilhelm Struve. Utifrån vinklarna hos uppmätta trianglar på marken beräknade man avstånden mellan 265 uppmätta punkter - från Izmail vid Svarta havet i söder till Hammerfest i Nordnorge.

Unesco utsåg 34 av mätpunkterna i Struves meridianbåge till världsarv 2005. Fyra av världsarvspunkterna ligger i den svenska delen av Tornedalen.

Agneta kämpar för att bevara kulturarvsväxterna