5 tecken på att världen inte är jämställd

Vi kanske har kommit en bit på vägen – men världen är långtifrån jämställd. Här är fem tecken på att det fortfarande finns mycket att jobba på.

1. Kvinnor tjänar sämre än vad män gör

Globalt sett tjänar kvinnor 77,1 procent av vad män tjänar. Sveriges Kvinnolobby har tidigare startat den så kallade 15:51-rörelsen på samma tema. Om män har betalt fram till klockan 17 arbetar kvinnor gratis efter klockan 15.51. Ett av de stora problemen globalt är att kvinnor inte har samma utbildningsnivå som män. När familjen ska välja vem som som ska få utbilda sig går ofta sönerna före eftersom de ses som familjeförsörjare och förväntas tjäna mer.

I Sverige har lönegapen bland annat med strukturer att göra, men också att kvinnor i högre utsträckning är hemma med barn och på så sätt även förlorar pension.

Två dockor som illustrerar ojämn ekonomi mellan könen

Bild: Ismo Pekkarinen

2. Varje dag riskerar 47 700 flickor att giftas bort

Enligt FN löper 47 700 flickor under arton år risk för att bli bortgifta mot sin vilja – varje dag. Fattigdom är oftast den främsta orsaken till att familjer väljer att gifta bort sina döttrar. Flickor upplevs i många fall som en ekonomisk börda. I vissa fall luras föräldrarna att gifta bort sin dotter i utbyte mot pengar. Detta leder ofta till att flickorna förs ut ur landet och tvingas till prostitution, enligt Unicef.

3. Många tonårsflickor dör i barnsäng

Äktenskap i ung ålder innebär också många tidiga graviditeter. Att bli gravid som väldigt ung är enormt påfrestande för en ung kropp. Enligt FN är komplikationer till följd av graviditet och förlossning globalt sett den andra största dödsorsaken bland flickor i åldern 15 till 19 år. I många fattiga länder får flickorna föda helt utan professionell hjälp från mödravårdsklinik eller barnmorska. Detta innebär ytterligare en risk för både mor och barn.

Vårdcentral i Ghana.

En vårdcentral i Ghana som drivs av gruvföretag. Bild: Greenshoots Communications / Alamy

4. Kvinnor ofta bland jordens fattigaste

Flickor och kvinnor är överrepresenterade bland jordens allra fattigaste. Kvinnor saknar oftare eget land eller egendom jämfört med män. Många kvinnor saknar också ett sätt att försörja sig på egen hand. FN uppskattar att över 70 procent av alla människor som lever i fattigdom är kvinnor.

5. Kvinnlig könsstympning förekommer fortfarande

Fler än två miljoner flickor mellan 4 och 11 år könssympas varje år runtom i världen, enligt Unicef. Ingreppet görs ofta helt utan bedövning och som verktyg kan allt från en smutsig kniv till ett gammalt rakblad eller en glasskärva användas. En del flickor dör – andra traumatiseras svårt.  Könsstympning gör sexlivet smärtsamt och kan också leda till stora komplikationer i samband med förlossningar där både mamma och barn riskerar att dö.

En kniv som används vid könsstympning.

En kniv som används vid könsstympning. Bild: Friedrich Stark / Alamy

Av Helena Sjögren

Källor: FN, Lag och avtal.se, Svenska Dagbladet, Unicef, Amnesty

Läs också: Så mycket mer ansvar tar svenska kvinnor hemma