allas.se och Hemmets Veckotidning klandras för artikel om självmord

Uttalande av Mediernas Etiknämnd dnr. 19559 och 19560, exp. nr. 43-44/2020 Mediernas Etiknämnd klandrar Hemmets Veckotidning och webbplatsen allas.se för att ha publicerat känsliga och kränkande uppgifter om Margareta af Ugglas i en artikel om hennes dotters självmord.

Den 7 oktober 2019 publicerade Hemmets Veckotidnings webbplats, allas.se, en artikel med rubriken Helena Reje har skrivit bok om mammans självmord. Samma artikel publicerades i den tryckta utgåvan nr 42/2019, som utkom den 8 oktober.

I ingressen stod att Helena hade hamnat i sorg och chock när hennes framgångsrika mamma Louise till synes oförklarligt tog sitt liv 2012, bara 52 år gammal.

I artikeln intervjuades Helena, som berättade om en fin uppväxt på en gård på Färingsö i Mälaren. I centrum fanns hennes starka, driftiga och karismatiska mamma, dressyrryttaren Louise ”Ludde” Crafoord-Hofmann.

Louise tog sitt liv hösten 2012. När Helena börjat rensa ut inför gårdens framtida försäljning, hade hon hittat en nedskriven livshistoria där Louise beskrev sina föräldrars bråk, deras skilsmässa, hennes gråtande mamma och de hårda kraven från tidig ålder på att se bra ut och vara duktig. Louises mammas inflytande förstörde mycket. Louise tvingades som ung att genomgå en bröstförminskning eftersom mamman tyckte det var fult med stora bröst. Helena bestämde sig för att skriva en bok där även hennes mammas text fanns med.

Det framgick av artikeln att Helena var 37 år gammal. Till artikeln fanns även bilder på Louise, Helena, hennes man Patrik och deras barn, vars namn och ålder framgick.

Anmälaren: Kränkt och anklagad

Artikeln anmäldes av Louises mamma, Margareta af Ugglas. Artikeln innehöll många felaktigheter om hennes dotters hälsa, bakgrund och livssituation. Att Louise som ung tvingades att genomgå en bröstförminskning var inte med sanningen överensstämmande och direkt fel.

Margareta af Ugglas kände sig oerhört kränkt och anklagad för att ha förstört sin dotters liv. Hon bodde själv på en hästgård och artikeln hade spridit sig inom hästsporten, eftersom hennes dotter var känd inom sporten. Anmälaren kände tydligt andras missaktning. På nätet spred sig detta som en löpeld. Ingen hade sökt henne för att dubbelkolla att dessa missaktande uppgifter var korrekta. Hon ansåg att detta var förtal av henne.

Tidningen: Fokus på problematiken kring självmord

Tidningen svarade genom ansvarig utgivare Susanne Lindén. Artikelns syfte var att fokusera på problematiken kring självmord och att låta Helena Reje berätta sin historia, om hur hon bearbetat chock och sorg efter mammans död. Intervjun gjordes hemma hos Helena och hennes make. Även hennes pappa och syskon var medvetna om och godkände namnpublicering och innehåll. I artikeln nämndes inga namn på andra än Helenas närmaste familj. Anmälaren hade inte samma efternamn som intervjuade Helena Reje och var därför inte enkel att identifiera.

Tidningens uppfattning var att de uppgifter som Margareta af Ugglas reagerat mot inte var av sådan art att det borde föranleda klander. Så snart tidningen hade fått vetskap om hennes missnöje hade tidningen erbjudit korrigering av texten och möjlighet till kommentar. Passusen om föräldrarnas bråk ändrades i nätartikeln. Avsnittet om kravet på Louise att genomgå en bröstförminskning togs bort.

Margareta af Ugglas kommenterade att den ursprungliga nätartikeln varit publicerad under lång tid, vilket innebar att de kränkande uppgifterna hade fått stor spridning.

MO: Känsligt ämne

Medieombudsmannen konstaterar att självmord är ett viktigt ämne att belysa. Det är också ett ämne som kan vara ytterst känsligt för familj och anhöriga. En tidning bör således visa stor hänsyn till anhöriga och iaktta försiktighet när den skriver om självmord.

I artikeln fanns tidsangivelser, uppgifter om familjeförhållanden, namn, ålder, bostadsort och verksamhet. Till artikeln publicerades också bilder på Louise, Helena och Helenas närmaste familj. Det finns inte anledning att ifrågasätta att även anmälaren, Louises mamma, därigenom blev utpekad för en relativt vid krets, trots att mamman inte var namngiven.

Uppgifterna om att Louises mammas inflytande hade förstört mycket och att Louise tvingats till en bröstoperation, var mycket känsliga och kränkande för mamman. Detta särskilt eftersom uppgifterna var satta i ett sammanhang där förklaringar söktes till Louises självmord.

Helenas rätt att berätta sin historia motiverar inte den publicitetsskada som tillfogades anmälaren. Hon har därför orsakats en oförsvarlig publicitetsskada. Hemmets Veckotidning och allas.se bör därför klandras, menar MO.

Nämndens bedömning

Ärendena hänsköts till Mediernas Etiknämnd där både anmälaren och tidningen yttrat sig.

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och finner att anmälaren har orsakats en oförsvarlig publicitetsskada. Tidningen klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av nämndens beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på Allmänhetens Medieombudsmans/Mediernas Etiknämnds hemsida www.medieombudsmannen.se.