Så ansöker du om ersättning för vaccin-skada

Covid-vaccinering

Johan Nilsson/TT

Den som blir sjuk eller upplever men till följd av covidvaccin kan ha rätt till ersättning för skadan. Bedömningen handlar bland annat om hur länge skadan påverkat patienten och hur sannolikt det är att det är vaccinet som ligger bakom.

Lagen om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19 trädde i kraft den 1 december 2021 och gäller även retroaktivt. Såväl Pfizers som Modernas och Astra Zenecas vaccin omfattas av läkemedelsförsäkringen.

Läkemedelsförsäkringen ersätter för eventuella skador som orsakats av Pfizers och Astra Zenecas covidvaccin. Patientskada till följd av Modernas vaccin ersätts av Kammarkollegiet, statens försäkringsbolag.

Alla anmälningar görs hos Läkemedelsförsäkringen, som i sin tur vidarebefordrar Moderna-fallen till Kammarkollegiet för hantering.

Anmälningen kan göras online på Läkemedelsförsäkringens hemsida.

Experterna: Omikron kan innebära att pandemin lider mot sitt slut

Ersätter inte övergående feber

Enligt en genomgång som TT gjort av de anmälningar som gjorts finns det vissa tydliga mönster. Av 1688 anmälningar som kommit in fram till årsskiftet hade 50 fått godkänt, 644 avböjts och 944 var under utredning.

De vanligaste anmälningarna handlar om feber och ömhet i armen. Den typen av skador ersätts dock inte om problemen ”bara” varar ett par dagar. Har anmälaren lidit av besvären längre än 30 dagar finns det dock exempel på att de blivit ersatta.

De 50 fall som godkänts för skadeersättning handlar mestadels om hjärtmuskelinflammation (myokardit) och inflammation i hjärtsäcken (perikardit).

– Men jämfört med antalet vaccinerade är det otroligt få fall, säger Robert Ström, vd Läkemedelsförsäkringen till TT.

– Vi ser även blodproppar i kombination med en låg nivå av blodplättar (trombocytopeni), men det är också oerhört få fall.

Ersättningens storlek beror helt på en bedömning av skadans omfattning. Om det till exempel inneburit nedsatt arbetsförmåga och därmed förlorad arbetsinkomst.

Ersättning från Läkemedelsförsäkringen kan man få även om man har andra försäkringar.

Även din ”vanliga” försäkring kan täcka skador som uppstått till följd av vaccin. Villkoren och förutsättningarna skiljer sig dock från bolag till bolag. Det är alltså säkrast att kolla upp vad som gäller för dig.

Se också: Frågorna du bör ställa dig själv innan du börjar träna

1:00

Efter reklamen: Frågorna du bör ställa dig själv innan du börjar träna

(1:00)

Så här ansöker du:

Du kan göra ansökan digitalt på Läkemedelsförsäkringen (lff.se). På samma plats finns formulär för utskrift om du hellre vill skriva uppgifterna på papper och skicka in. Där finns också mailadress och telefonnummer så att du kan ställa frågor och få hjälp.

Hur ska jag skriva?

”Var noga med uppgifterna i anmälan men fastna inte i detaljer”, uppmanar Läkemedelsförsäkringen. Det viktigaste är att anmälan kommer in. Det går att komplettera detaljer i efterhand.

Innan du skriver kan det vara värt att tänka på att biverkningar som trötthet, feber och smärta i armen generellt inte ersätts om besvären varar mindre än 30 dagar.

Vad händer sedan?

När anmälan är inne och registrerad kommer du att bli kontaktad av Läkemedelsförsäkringen för en fullmakt så att de kan ta del av de journaler som behövs för att bedöma ärendet.

Källa: TT, Läkemedelsförsäkringen