Så mycket mer ansvar tar svenska kvinnor hemma

Upplever du som kvinna att du får ta mest ansvar hemma? Då är du långt från ensam. En majoritet av svenska kvinnor tycker att de gör det mesta av hushållsarbetet – men nästan hälften av männen tycker att de delar lika.

Diska, städa, handla, ta hand om barnen, påta i trädgården, fixa med bilen, laga mat, tvätta… Listan kan göras lång över allt arbete som behövs göras i våra svenska hem, ibland dagligen.

Men trots att Sverige kallas ett av världens mest jämställda länder i dag, så finns det en del att jobba på. När Yougov, på uppdrag av Metro, frågade svenskarna om hur de upplever arbetsfördelningen i hemmet var den minst sagt skev.

Kvinnor arbetar mer i hemmet

I undersökningen, där över 1 000 personer har medverkat, uppger 55 procent av kvinnorna att de tar större ansvar än sin partner hemma för alla hushållssysslor. Det är bara fem procent av undersökningens kvinnor som tycker att män tar på sig det mesta av hemarbetet. Och de får stå relativt oemotsagda, bara 16 procent av männen menar att de lägger ned mest tid hemma.

Enligt Maria Stanfors, professor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, är det här en bild som stämmer överens med verkligheten.

– Om vi tittar nationellt, på allt obetalt arbete, utför kvinnor ungefär 57 procent av det. Då räknas allt arbete som man inte får betalt för, hushållsarbete, underhållsarbete, omsorg och inköp, till exempel. Kvinnor gör mer av det, säger hon till tidningen.

All arbetstid i hemmet minskar

Men även om det är långt från helt jämställdhet i Sverige, så menar Maria Stanfors att det är betydligt bättre i dag än tidigare. Inte förrän på 90-talet började kvinnors arbetstid hemma att minska och männens att öka. Däremot har inte männens tid ökat lika mycket som kvinnornas har minskat.

– Männen gör absolut fler insatser i dag än förr och tar ett större ansvar för det obetalda arbetet. Men det handlar främst om barnomsorg och om sysslor som inte är rutinartade, till exempel bilvård och reparationer. Det är fortfarande kvinnorna som gör mer av det rutinartade hushållsarbetet, som att städa och laga mat. Arbete som ständigt återkommer, ska göras vid en viss tid och som därför kan orsaka mer stress, säger Maria Stanfors till Metro.

Både män och kvinnor gör mindre

En annan förklaring till att kvinnornas tid med hushållssysslor har minskat, är att den totala tiden för både män och kvinnor har minskat – både i Sverige och i andra västländer. Den tekniska utvecklingen är en anledning, en annan är att nya normer råder, enligt professor Maria Stanfors.

– Vi accepterar mindre välstädade hem, ostrukna skjortor och rationaliserar bort en del saker, som till exempel att vi köper sylt i stället för att göra egen, säger hon.

Av: Cecilia Ahle

Foto: IBL

Läs också: 5 tecken på att världen inte är jämställd