Ursäkt för korsord i Allas veckotidning nummer 10

En ursäkt är på sin plats.

I Allas veckotidning nr 10 fick en rasistisk och olämplig bild illustrera ett av våra korsord. Det är enormt beklagligt och vi vill be om ursäkt för att vi inte var uppmärksamma nog att stoppa den innan tidningen gick i tryck.

I det här fallet brast våra rutiner och det beklagar vi djupt. En bild som speglar så unkna värderingar har ingen plats i någon av våra tidningar.

Aller Media är medvetna om det särskilda ansvar som ett stort mediehus har för att spegla samhället vi verkar i. I samarbete med mångfaldskonsulterna All of Us arbetar vi med utbildningar i mångfald och inkludering för både ledningsgrupp och medarbetare.

Allas veckotidning tror på allas lika värde och vi kommer fortsätta arbeta aktivt med att fortbilda oss själva inom mångfald och inkludering, och naturligtvis skärper vi våra rutiner så att vi inte släpper igenom material som inte hör hemma i en modern tidning.

Här nedan följer även en text från vår leverantör av korsord, Keesing.

Med hopp om fortsatt förtroende,

Åsa Liliegren, Chefredaktör Allas

Keesing Sverige är leverantör av kryss till Allas veckotidning, och i nr 10 så beklagar vi att en olämplig bild har kommit med. Det är vi som har brustit i våra rutiner och vi ser genast över våra arbetssätt. Detta har inte skett med något slags baktanke eller illvilja, och vi ber oförbehållsamt om ursäkt. Den här typen av karikatyrer hör inte hemma i våra eller i våra kunders kryss, och kommer inte hamna där igen.

Vi arbetar med korsord, en trivsam form av underhållning, och vill att våra lösare ska lämna våra kryss med ett leende på läpparna. Här har vi misslyckats.

Monika Stålberg, redaktionell chef Keesing Sverige