Tänk om i trädgården: Belys på djurens villkor

Fladdermöss i trädgård.

Mörkret är något att värna, säger experten. För mycket ljus påverkar de nattlevande djuren negativt.

Shutterstock/TT

Dämpa ljuset, eller släck helt! För att hjälpa alla nattlevande djur är det dags att tänka om när det gäller belysningen i trädgården.Vi behöver skaffa oss en ny belysningsstrategi. Nicky English, trädgårdsarkitekt, ger oss tips.

Visst är det mysigt och snyggt med en upplyst trädgård, men det är hög tid att dämpa belysningen. Påverkan på nattlevande insekter, fåglar och andra djur är nämligen stor – och effekterna negativa. Jordens artificiellt upplysta områden ökar snabbt och i Europa är närmre 90 procent av all yta upplyst. De mörka reservaten är med andra ord få.

Mörka reservat behövs

– Det är fler djur än man tror som är nattaktiva, påpekar Nicky English, trädgårdsarkitekt och utbildad inom permakultur. En tredjedel av världens ryggradsdjur och två tredjedelar av alla ryggradslösa djur är nattlevande. Det artificiella ljuset får på olika sätt allvarliga konsekvenser för dem och den biologiska balansen. Ju mer forskning som görs, desto mer kommer fram kring det här.

Fasadbelysning.

Fasadbelysning har en nackdel vi sällan tänker på: Spindlar lär sig var de ska sitta och vänta på insekter. Mindre belysning innebär mindre mängd av spindlarnas avföring på fasaden.

Foto: Andreas Hillergren/TT

Se även: 10 saker du kan göra för klimatet redan i dag
1:59

Efter reklamen: Se även: 10 saker du kan göra för klimatet redan i dag

(1:59)

Slå på ljud

Arbete för att minska klimatpåverkan i trädgården

Nicky English arbetar i sitt företag Grubby Gardens för biologisk mångfald och minskad klimat- och miljöpåverkan i trädgården. Hur vi ska belysa våra trädgårdar på ett hållbart sätt är något hon hoppas att fler får upp ögonen för. Insekter och djur är aktiva olika perioder under året, det finns alltså ingen ”säker” tid då belysning inte påverkar.

Är det bara några plusgrader varmt på vintern finns det djur, exempelvis fladdermöss och en del insekter, som är i rörelse. LED-belysning har inte enbart varit en positiv utveckling. Energiåtgången har minskat men det har också gjort att användningen ökar.

Tillfällig belysning, som släcks ner när den inte behövs, kan ge tillräckligt av den trivsel vi ofta är ute efter med trädgårdsbelysning. Mörkret är så mycket viktigare än att vi ska titta på ett elegant upplyst träd från vardagsrumsfönstret.

Foto: Andreas Hillergren/TT

LED-tekniken har nackdelar

– Med LED-tekniken har trädgårdsbelysning blivit mer tillgänglig, säger Nicky. Vi tror att vi gör en gärning för miljön när vi använder LED-lamporna, men mängden artificiellt ljus ökar och trädgårdsbelysning börjar bli en betydande del av problemet med vår belysta omvärld. Behovet av ljus är dock ett faktum vi inte kan bortse från. Vi måste tänka på säkerhet och funktion också, säger Nicky.

Tallsvärmare.

Tallsvärmaren flyger från den tidiga skymningen för att besöka nattdoftande blommor som kaprifol, syren, liguster, krollilja och här brudsporre.

Foto: Alf Linderheim/TT

Rörelsedetektorer och timer underlättar

– Men skilj på trivselljus och ljus som verkligen behövs. Ta hjälp av rörelsedetektorer, ljussensorer och timers för att minska hur länge funktionell belysning behöver stå på. Vi i vår familj släcker belysningen helt i maj till september och använder sedan sensorer och en timer som slår av utebelysningen när vår sista tonåring kommit hem. Tänk också på att justera timers allteftersom ljusförhållanden eller andra faktorer ändras.

– Det viktigaste är alltså att belysning inte står på alltid – och man är ju ändå inte vaken hela natten. Välj också så svag lampa som möjligt. Med en stark ljuskälla upplevs omgivande miljö mörkare, så förutom att främja djuren ger en svag lampa dig en känsla av att se omgivningen bättre.

Var återhållsam med julbelysning

Vid vissa tillfällen uppskattar vi mysbelysning – till exempel vid fest eller en lördagsmiddag i det gröna. Den belysningen behövs bara då och kan släckas manuellt när man går in för kvällen. Ta med lyktor med levande ljus ut eller bärbara armaturer man laddar inomhus. När det gäller julbelysning kan man vara återhållsam och släcka ljusslingor och annat nattetid.

Dvärgfladdermus.

Dvärgpipistrell, eller dvärgfladdermus, är vanlig i Sverige. Men ska fladdermössen kunna leva i ett område måste det finnas föda i form av nattaktiva insekter och därmed mörker.

Foto: Mikael Gustafsson/N/TT

Släck ner och gör en insats för mångfalden

Att släcka ner mer ser Nicky som en viktig insats för den biologiska mångfalden.

– De här åtgärderna kan ha omedelbar positiv effekt på djurlivet i och runt din trädgård, säger hon. Kanske har det en positiv effekt på oss människor också? Det som egentligen är lyxigt nuförtiden är att ha tillgång till en plats i den egna trädgården där mörkret verkligen kan omfamna oss.

6 tips för bra belysning i trädgården

  1. Belys bara där och när det verkligen behövs Tänk till var det behövs ljus för trygghet och säkerhet. Trivselbelys bara vid valda tillfällen.
  2. Använd timer och rörelsedetektor Då styrs ljuset automatiskt då det finns behov av det. Tänk på att justera timern efter förändrade förhållanden.
  3. Använd så låg ljusstyrka som möjligt Bra för både dig och djuren.
  4. Undvik uppåtriktad ljus Ljus riktat upp är sämsta tänkbara för nattlevande djur och det som ljusförorenar mest.
  5. Undvik reflekterade ljus Ljus på fasader och blanka/släta markytor kan djuren uppfatta som vatten.
  6. Använd lampor med vitt ljus LED-lampor med UV-komponent lockar över 50 procent fler nattfjärilar än en LED-lampa med enbart vitt ljus. Det är dock svårt att få uppgifter om en lampa har UV-komponenet eller ej. Allt artificiellt ljus påverkar djuren, men varmvitt ljus verkar vara bästa valet.

Så påverkas djuren av ljuset

Livsmiljön rubbas för de nattaktiva djuren. De är genetisk programmerade att leva sina liv, navigera, migrera, para sig och leta mat med vägledning från solen och månen, reflektioner i vattenytor och säsongsändringar. De är inte förberedda för konstant och oftast stark artificiell belysning. Ljuset kan både direkt och indirekt döda djuren. Predatorer har lättare att hitta dem men insekter kan också dö av utmattning när de inte kommer från ljuskällan – insekterna är programmerade att navigera mot månens ljus och kan ”fastna” i det konstgjorda. Fåglar som har sitt revir i upplysta städer är aktiva längre tid på dygnet vilket kan göra dem så stressade att livslängd och reproduktion påverkas. Vissa djur letar föda endast i mörker. En ljusbarriär (till exempel gatlyktor) utan några mörka partier blir som ett fysiskt stopp – djuren ger sig inte ut. Detta har bland annat drabbat en fladdermusart som slutade ge sig ut och skaffa föda när fasadbelysning sattes på de kyrktorn där de hade bo. Till slut dog fladdermössen av svält.