Beskär nu och få en fin krona på ditt fruktträd

Trädgårdsmästare Henrik Hanell visar hur du beskär fruktträdet så att det får en krona.
Beskär dina fruktträd i februari-mars. Vårvintern är rätt tid att till exempel forma kronan på ett ungt fruktträd.

Uppbyggnadsbeskärning – att forma en krona

Unga träd, speciellt fruktträd, bör man beskära de första åren för att de ska utveckla en vacker krona med starka grenar.

Långa skott kortar man in för att göra dem kraftiga nog att orka bära frukt och för att få trädet att skjuta nya skott. Ta bort överflödiga och felriktade grenar.

Gör så här för att beskära trädet

Beskärning av prydnasdapel. Före

Foto: Anders Kronborg

1. Den här prydnadsapeln har två toppar och är gles. För att det ska bli en fin krona behöver den beskäras hårt nu!

Dubbla toppar. Klipp bort den ena, spara den rakaste toppen.

Foto: Anders Kronborg

2. Dubbla toppar. Klipp bort den ena, spara den rakaste toppen.

Korta in toppskottet.

Foto: Anders Kronborg

3. Korta in toppskottet.

Klipp bort grenar som korsar varandra och som växer ut från samma ställe på stammen.

Foto: Anders Kronborg

4. Klipp bort grenar som korsar varandra och som växer ut från samma ställe på stammen.

Klipp in resterande grenar med ungefär en tredjedel. Klipp alltid ovanför en utåtriktad bladknopp. En ny gren kommer att växa ut i knoppens riktning.

 Bind upp toppen så att den växer rakt.

Foto: Anders Kronborg

5. Bind upp toppen så att den växer rakt. Nu är det inte mycket av trädet kvar. Men eftersom målet i det här fallet är få nya skott att växa ut är det nödvändigt med en hård beskärning. Kommande år gäller det att korrigera och hålla efter de nya skotten.

Tänk på!

Beskär alltid en gren ovanför en utåtriktad bladknopp.

Lämna aldrig grenstumpar.

Av Henrik Hanell

Läs också:

Så här beskär du prydnadsbuskar

Beskär äppelträden rätt!

Varför beskär man vissa fruktträd på sommaren?