Dags att beskära äppelträden

Vattenskott ska klippas bort. Klipp alltid nära stammen så växer barken över klippytan.
Vårvintern är en bra tid att beskära äppelträd. Som med de flesta frukt- och prydnadsträd ska man se beskärningen som ett långsiktigt arbete.

Klipper du väldigt mycket ett år och tror det räcker för ett tag framåt blir du besviken. Trädet skjuter massor av vattenskott och det blir inte mycket frukt.

Målet med beskärningen är att få en luftig krona med ett växtsätt som släpper in ljus till både blad och frukt!

Korsande grenar och grenar som växer inåt i kronan ska klippas bort.

Korsande grenar och grenar som växer inåt i kronan ska klippas bort. Foto: Anders Kronborg

Detta bör du alltid ta bort när du beskär:

– skadade och sjuka grenar

– grenar som växer snett in i kronan

– grenar som växer rakt upp

– korsande och skavande grenar

– rotskott

– kvarhängande fjolårsfrukt.

Dessutom bör du ta bort alla vattenskott som sitter djupt inne i kronan, men gallra mer försiktigt bland dem som sitter i kronans ytterkant. Klipp inte bort mer än 30 procent av trädkronans grenverk under vårens beskärning.

Bra tumregler för beskärning!

– Bättre att ta bort många små grenar än ett fåtal grova.

– Ta bort hela grenar. Ansa inte genom att klippa lite i alla grenar.

– Ta bort grenar med en diameter på 10 centimeter eller mer, i perioden JAS (juli, augusti, september). Men undvik helst att över huvud taget såga av så stora grenar.

Av Henrik Hanell 

Läs också:

Så här beskär du prydnadsbuskar

Beskär äppelträden rätt!

Varför beskär man vissa fruktträd på sommaren?