Föröka dina rosor genom okulering

Lär dig föröka dina rosor genom ockulering.
Man kan föröka sina rosor på tre sätt. Genom rotskott, sommarsticklingar eller okulering. Just okulering är inget för nybörjare, det krävs lite extra tålamod, intresse och utrustning. Men det är ett kul hantverk när du väl lärt dig.

Redan första året kan den ockulerade rosen blomma

Denna metod att föröka sina rosor är för specialintresserade och ganska svår. Men när man lärt sig hantverket är det roligt! Det behövs specialutrustning i form av en okuleringskniv och okuleringshäfta som kan köpas i välsorterade trädgårdsbutiker. Principen är att ett skottanlag från en rossort ”opereras in” i en stam av en annan sort. På det viset kan en känslig ros bli mer livskraftig när den får en grundstam av ett härdigare slag.

Odla i pallkrage: från start till sådd
Slå på ljud

1. Tidpunkten för rosokulering är 1–20 augusti oavsett var du bor i landet. Det är då de små skottanlagen i bladvecket börjar synas. Här ser man anlaget som en liten knopp, och den ska vara 1–3 mm stor när det är dags – absolut inte större! Innan dess ska man ha planterat rosor vars grundstammar man kan använda, Canina- och Multiflora-Grupperna är lämpliga. Grundstammen ska vara frisk och vattenspänd med rikligt med sav under barken.

2. Klipp av grenen du ska använda och klipp sedan av själva bladet. Lämna en bit så du får som ett litet handtag.

3. För bort jorden från grundstammens rothals, precis ovanför roten. Tvätta rent från jord. Använd en vass okuleringskniv för att skära ett T-format snitt och bänd försiktigt upp barken i snittet.

4. Skär med kniven av skottanlaget från rosgrenen med ett långt snitt.

5. Du har nu fått en skiva som du kan hålla i med ”handtaget” från bladet. På baksidan syns en liten mörk prick – det är skottanlaget och ska inte vidröras med händerna.

6. Passa in skivan in under barken på grundstammen och lägg över barken.

7. Fäst okuleringshäfta över snittet. Häftan bryts ner under vintern så att knoppen kan växa igenom på våren.

8. De okulerade grundstammarna, som är planterade med 30 centimeters avstånd, lämnas nu fram till oktober. Då kupas jord över okuleringsstället som skydd under vintern. På våren ser man om det svullnat något vid okuleringsstället, då betyder det att ett skott är på gång: när skottet kommit fram har okuleringen lyckats!

Föröka dina rosor - tre olika metoder