Lästips:Videotips för din trädgårdSommarblommorKöksträdgårdOdlingPerennerTrädgårdskalenderVårträdgårdOdla sparrisOdla på balkong

Under ytan sker magin – lär dig mer om mykorrhiza

22 aug, 2022 
Henrik Hanell
Samplantering som gynnar mykorrhiza.
Snabbare tillväxt och friskare plantor. Kunskapen om hur mykorrhiza – en livsviktig symbios mellan växter och svampar – fungerar blir allt större. Här finns spännande och användbar kunskap för alla trädgårdsodlare.
För att spara den här artiklen så måste du vara inloggadLogga in på ditt kontoellerSkapa ett konto
Annons

Omkring 80–90 procent av alla växter i naturen lever i symbios med svampar som bildar mykorrhiza. Flera av dessa växter är helt beroende av ett näringsutbyte med svampar för att kunna överleva.

Något förenklat kan mykorrhiza beskrivas som den fysiska kontakten mellan mycel och växtrötter. Svampens nätverk av mycel, som i symbiosen fungerar som en utvidgning av växtens eget rotsystem, kan bli enormt stort. Ofantligt mycket större än växternas egna rotsystem. Och det kan utvinna näring ur svårtillgängliga skrymslen i marken. Svamparna ger bland annat fosfor, kväve och vatten till växterna, som i gengäld levererar kolhydrater till svamparna.

Se även: 10 lättodlade blommande perenner - för sol till halvskuggaBrand logo
Se även: 10 lättodlade blommande perenner - för sol till halvskugga

Svampar bryter ner kemiska föreningar

Merparten av den fosfor som finns i marken är hårt bunden i svårlösliga kemiska föreningar, och därmed otillgänglig för växterna. Men svampar är fenomenala nedbrytare och kan omvandla fosforn till närsalter – växtnäring – som de transporterar till växterna via mycelnätverket. Det finns till och med mykorrhizasvampar som kan utvinna näring ur stenar.

Annons

Det finns i runda slängar 20 000 mykorrhizabildande svamparter. Majoriteten av dem bildar så kallad ektomykorrhiza med merparten av alla träd och buskar. Hit hör några av våra vanligaste matsvampar. Andra bildar mykorrhiza med örter – och fruktträd – så kallad endomykorrhiza. De får inga fruktkroppar och syns inte ovan jord. En del svampar kan leva i symbios med både träd och örter. Vidare finns det erkoid mykorrhiza som samverkar med surjordsväxter och sådan som bildar symbios med orkidéer.

Tallplanta inokulerad med levande mycel.
Tallplanta inokulerad med levande mycel.

Mykorrhiza-svampar med olika uppgifter

Mykorrhiza-svampar kan vidare vara specialister eller generalister. Specialister bildar mykorrhiza med endast en eller ett fåtal arter. Generalister med flera. Av svampar som bildar endomykorrhiza finns endast 244 kända arter.

Annons

AM-svampar verkar i blåsor vid rotspetsarna

Endo betyder innanför; näringsutbytet mellan växtrot och mycel sker inne i så kallade arbuskler – en sorts blåsor vid rotspetsarna. Dessa svampar benämns ofta som AM-svamp (arbuskulär mykorrhiza). Cirka 90 procent av alla växter som lever i symbiotiska förhållanden med svampar kan bilda mykorrhiza med just AM-svampar, alla fruktträd ingår här. AM-svampar förser växterna med något som kan liknas vid antibiotika, som försvar mot sjukdomar och parasiter.

Svamptrådarna producerar glomalin

Det kanske mest fantastiska med AM-svampar är att hyferna (svamptrådarna) producerar ett ämne som heter glomalin. Glomalin kan liknas vid ett klister som gör att jordarna håller ihop – det bildar klumpar som binder näringsämnen och håller vatten samt hindrar att jordarna eroderar bort. Glomalin ger dessutom skydd mot bland annat skadliga rotpatogener.

Symbios ger starkare tillväxt

Så hur kan man som trädgårdsägare och odlare dra nytta av de här kunskaperna? Jo, man vet att växter som lever i symbios med mykorrhiza-svampar gynnas med starkare tillväxt och säkrare etablering, i synnerhet under besvärliga förhållanden som torka.

Annons

Växter kan växa utan mykorrhiza, men effekten blir ofta att de står och stampar eftersom växternas tillväxthormoner inte kan aktiveras fullt ut.Det är inte självklart att mykorrhiza finns i äldre växtbäddar. Och vid nyplanteringar med köpt jord finns inte mykorrhiza naturligt.

Gammalt fruktträd.
Gamla, trötta fruktträd kan bli pigga på nytt om man tillsätter sporer som utvecklar mykorrhiza. Fruktträd lever i symbios med svampar som bildar endomykorrhiza, medan de flesta andra träd samverkar med svampar som bildar ektomykorrhiza.

Tillsätt sporer eller mycel i jorden

För att på sikt etablera mykorrhiza kan man tillsätta sporer eller mycel i jorden vid plantering. Det finns ett flertal produkter i handeln, se lista längre ned.

Att gå ut i skogen och gräva upp en skopa jord och hoppas att man får med sig passande mykorrhiza till sin egen trädgård kan eventuellt fungera – men det kan också vara riskabelt. Risken finns att man tar med sig patogener, sjukdomsalstrande mikroorganismer som kan skada trädgårdens växter.

Perennrabatt.
Överdriv inte bekämpningen av ogräs. Mykorrhiza i rabatter och odlingsland främjas av lite ogräs och en stor variation av växter.
Gröna växter och tagetes.
Samodling gynnar mykorrhiza genom en mångfald av rötter. Odla gärna lågväxande gröngödsling mellan raderna eller plantorna i kökslandet. Här tagetes.
Kantareller.
Kantarell kan bilda mykorrhiza med bland annat björk, tall och gran.Click to add image caption
Träd planteras.
Trädgårdsmästare Henrik Hanell synar rötterna innan plantering. Genom att tillsätta sporer eller levande mycel av mykorrhiza-svampar får växter en bra start med säkrare etablering och bättre näringsupptag. Kom ihåg att vara restriktiv med gödsling, det kan begränsa bildandet av mykorrhiza.

Mykorrhiza är grekiska...

...och hopsatt av orden mykes som betyder svamp och rhiza som betyder rot. Alltså ”svamprot”.

Annons

Boostar jordgubbsskörden

Försök med odling av jordgubbar och olika mykorrhiza-svampar visar att mykorrhiza kan förstärka smak, storlek och saftighet.

Blomsteräng.
En frodig naturäng är ett bra exempel på ett lyckat mykorrhiza-samarbete. Örterna får all näring de behöver genom mykorrhiza – symbiosen med svampar.

Så kan du gynna mykorrhizan

 • Undvik bar jord. Mykorrhiza-svampar gynnas av en mångfald av växter och rötter. Det är alltså inte fel att lämna lite ogräs i rabatterna eller odlingslandet.
 • Samodling är också bra. Ett tips är att odla lågt växande gröngödsling mellan grönsaksraderna i kökslandet.
 • Bearbeta inte jorden i onödan, gå varsamt till väga. Mykorrhiza störs exempelvis vid djupgrävning.
 • Mykorrhiza-svampar vill inte ha det för torrt. Täckodling med gräsklipp eller annat håller fukten på plats.
 • Upprepade och kraftiga näringsgivor har negativ effekt på mykorrhiza.

Mykorrhiza i handeln

Det finns många mykorrhiza-produkter på marknaden. Här listar vi ett axplock med exempel på återförsäljare. De flesta produkterna innehåller en eller ett par arter av sporer från mykorrhizabildande svampar. Tänk på att det är viktigt att rätt sorts sporer eller mycel används till rätt växt. För surjordsväxter, som rododendron och blåbär, krävs så kallad erkoid mykorrhiza.

Produkterna appliceras på olika sätt, så följ bruksanvisningen noga.

 • MycorDip Uni. En blandning av sporer från svampar som bildar såväl ekto- som endomykorrhiza. Passar de flesta växter i trädgården, även krukväxter. (Flera återförsäljare finns.)
 • MycorDip Pt. Innehåller sporer av svampar som bildar ektomykorrhiza. Passar flera av våra vanligaste träd och buskar. (Flera återförsäljare finns.)
 • Symbivit. Sex svamparter som bildar endomykorrhiza. Finns i olika varianter – en universalprodukt för allehanda växter, även fruktträd, samt tre andra varianter för grönsaker, kryddväxter respektive blommor. Finns också med tillsats av Trichoderma, en nyttosvamp som eliminerar skadliga svampar samt fungerar som växtstimulerare. (Sneckenström).
 • Ectovit. Levande mycel av svampar som bildar ektomykorrhiza. Passar till de flesta trädarter. (Sneckenström)
 • Victorias mykorrhiza. Sex arter med fertila sporer som bildar endomykorrhiza. (Zetas Trädgård)

Mineralgödsel (N-P-K) jämfört med organiskt gödsel

 • Mineralgödsel (N-P-K), har en hög koncentration av fosfor. Om det finns en stor andel lättillgängligt fosfor blir den värdefulla mykorrhizan onödig för växterna.
 • Kogödsel innehåller också en hel del fosfor, men eftersom det avges långsammare fungerar det bättre med avseende på mykorrhizan.
 • Biokol laddad med näring är ett ännu bättre gödselalternativ för att gynna mykorrhiza i odlingarna.

Läs mer om Kjell Hedberg, experten som jobbar med mycel-teori: ”Ute i skogen studerar jag vilka mykorrhizasvampar som bildar symbios med olika växter. På laboratoriet isolerar jag mycel och sätter ihop dem till recept som kan användas vid inokulering av olika kärlväxter, det vill säga örter, buskar och träd.” Läs hela intervjun här.

Annons