Såga av en kraftig gren – så här gör du!

Såga av kraftiga grenar – så här gör du!
Behöver du ta ner grenar? JAS-perioden är bästa tiden för beskärning – särskilt för äldre träd. Så här ska du göra!

Den bästa tiden att gallra grenar i äldre frukt- och prydnadsträd är under den så kallade JAS-perioden (juli, augusti, september). I synnerhet gamla träd och sådana som bär på sjukdom, exempelvis fruktträdskräfta, bör man ta nu.

Men beskär bara om det verkligen behövs. Större grenar sågar man av i etapper för att inte riskera fläkskador.

Såg av en gren – så här gör du:

1. Gör först ett fläkstopp: Sätt sågen på undersidan av grenen ungefär 10 cm från grenkragen, det vill säga där grenen slutligen ska av. Såga igenom en tredjedel av grenen.

Så skapar du blomstrande sommarkrukor
6:30

Efter reklamen: Så skapar du blomstrande sommarkrukor

(6:30)

Slå på ljud

2. Såga nu av grenen från ovansidan cirka 10 cm bortom fläkstoppet. Är grenen tung kommer den att knäckas av innan du har kommit igenom hela grenen.

3. Här blev det bara en liten fläkning som slutade innan fläkstoppet. Såga nu av resten. Börja precis utanför grenkragen.

4. Korrekt snitt. Trädet har goda möjligheter att valla över kanterna och läka såret. Om något år kommer den karakteristiska ringen att framträda tydligt. Om grenkragen skadas riskerar trädet att drabbas av röta.

Text: Henrik Hanell
Foto: Anders Kronborg