Skapa sköna gröna rum med häckar

Norrvikens trädgårdar i Båstad.

Eleganta buxbomsparterrer i Norrvikens renässansträdgård.

Eva-Marie Furevi

Under renässansen började man skapa rumsbildande och rumsdelande väggar av grönt – häcken var född! Resultatet blev lugnt, bekvämt och ostört, en plats för hemliga möten. Än idag är häcken ett viktigt element i våra gröna rum.

Häckar utgör trädgårdens väggar på samma sätt som gräsmattan fungerar som golv. På Norrviken finns många tydliga exempel på magnifika häckformationer och fina paradhäckar.

Rama in och avgränsa med häck

Här dominerar vackra avenbokshäckar, inte minst gäller det centralaxeln som leder fram mot Villa Abelin. Denna formstarka häck ramar in och visar vägen in i parken. Bigården har också fått en egen inramning och är ett bra exempel på hur häckar bildar rum i rummet.

Häcktips för trädgårdar i tuffa och milda klimat

Pierre Nestlog på Norrviken tipsar om olika arter av häckar, höga, låga, lövfällande och städsegröna.

Zon 6 och kallare

Gran, häckaragan, häggmispel, häckoxbär, måbär.

Zon 4–5

Brakved, ginnalalönn E, japansk hemlocksgran, japansk lärk, katsura E.

Upp till zon 3

Brakved, japansk lärk, hemlock, katsura, körsbärskornell.

Häck och rabatt i Norrvikens trädgårdar

Rabattens blommor kommer bäst till sin rätt mot den lugna fond som en formklippt grön häck erbjuder.

En häck kan skära av tomten och skapa dynamik. Den behöver inte alltid vara rak, utan kan med fördel planteras i böljande former – det skapar både personlighet och karaktär. Väljer man att ha öppningar i häckarna ger de inte enbart en indelning av trädgården, utan också en labyrintkänsla. Förnimmelsen av rum i rummet blir extra märkbar och väcker nyfikenhet på vad som finns bakom.

När trädgården delas in på det här sättet får man också möjlighet att inreda trädgårdsrummen i olika stilar utan att de krockar med varandra, varje rum kan få leva sitt eget liv.

Häcken spelar också olika roll beroende på hur den planteras eller vilken höjd den har. Höga häckar kan ersätta plank och fungerar då både som insynsskydd och vindskydd, även ljudnivån dämpas.

Se också: Odla i pallkrage - från start till sådd

Slå på ljud

En häck kan också skapa en enhetlig fond för färgstarka och formrika rabatter och planteringar som kan behöva en lugn och neutral bakgrund för att framhävas. Låga häckar fungerar ofta som infattningsväxter när de ramar in ett trädgårdsland, en örtagård eller en blomsterrabatt.

Avenboks-häck på Norrvikens Trädgårdar vid Villa Abelin.

Avenbok är en lättskött och vacker häck som tål att klippas till stram form. Här leder häcken in mot Villa Abelin.

Eva-Marie Furevi

Val av häck – friväxande eller klippt

Friväxande häckar kräver minst tillsyn. De behöver inte beskäras lika regelbundet som de klippta, utan får leva sitt eget liv.

Tips! För att få extra lång blomning kan man blanda friväxande häckar som har olika blomningstid.

Klippta häckar delas in i enstammiga (genomgående stam) och flerstammiga. Häckar med genomgående stam är stabila och tål exempelvis mycket snö. Ofta låter man dem växa tills de nått full höjd, då slutar de växa på höjden.

Bok-häck på Norrvikens trädgårdar

Bok har genomgående stam och bildar strikt klippta häckar.

Eva-Marie Furevi

Vill man inte ha häcken så hög toppar man häcken när den nått önskad höjd. I väntan på sluthöjden klipps sidorna så att häcken blir tät. Man klipper även mellan plantorna så att de förgrenar sig inne i häcken. Avenbok, bok, lärk och tuja är exempel på häckar med genomgående stam.

Buxbom Japansk dvärdidegran

Buxbom kan klippas till vackra mönster. Japansk dvärgidegran är ett alternativ i norr eller för alla som vill undvika smittspridning av buxbomssjukan.

Eva-Marie Furevi

När det gäller flerstammiga häckar behöver man inte ta hänsyn till en sluthöjd, istället klipper man alla sidor kontinuerligt. En rekommendation är att kraftigt klippa ner de nyplanterade, flerstammiga häckarna år två. Detta görs för att de ska förgrena sig rikligt och bli täta.

Häckar ska alltid beskäras svagt konisk, det vill säga bredare nertill vid basen. Detta för att ljuset ska kunna nå längs hela häcken, annars blir häcken lätt gles och ful nertill.

Artikeln är gjord i samarbete med Norrvikens Trädgårdar.

Foto: Eva-Marie Furevi

Pierre Nestlog, ansvarig för trädgårdarna på Norrviken, ger sina bästa tips om skötsel av häckar

Pierre Nestlog

Hur ofta ska man beskära en häck?

Klippta häckar beskärs normalt två gånger per år. Första gången kring midsommar, då årsskotten klipps bort. Andra gången i augusti–september då formen snyggas till för att ge häcken en fin vintersilhuett. Är man extra noggrann kan man putsa lite däremellan, men två gånger per år är i regel mer än nog.

Föryngring av häck eller insats vid förvuxen häck

Det går att rädda en vildvuxen häck. Men det är viktigt att gå varsamt fram för att inte stressa växten. Ta först reda på så mycket som möjligt om häcken. Vilken art är det? Hur är växtens normala läge? Hur hårt vågar man klippa ner den? Gäller det en klippt häck börjar man ofta med att ta ner den till den höjd man tänkt sig, och klipper sedan ena sidan av häcken. Efter detta ska man låta häcken vila minst ett år. Se efter hur den svarade på behandlingen. Häcken måste visa att den har ork nog för att skapa ny tillväxt. Är skottillväxten svag bör man vänta två år innan nästa beskärning görs, och först då klipper man den andra sidan och låter sedan häcken samla nya krafter och växa till sig.

Alternativ till buxbom

I landets sydligaste delar används buxbom ofta till låga häckar. Men för att minska risken för smittspridning av buxbomssjukan som slog till hårt för ett tiotal år sedan bör man överväga alternativ ifall det gäller en nyplantering. Några förslag är: japansk dvärgidegran, klätter-benved, japansk järnek.

Sara Bäckmo: Så lyckas du med odlingen – och blir självförsörjande
2020 en drömsommar för mördarsniglar – så slipper du dem