Lästips:Videotips för din trädgårdPerennerTrädgårdskalenderOdla på balkongOdla jordgubbarPionerBuketter och blomsterarrangemang

Vad är biologisk bekämpning?

18 jul, 2018 
Allers redaktion
En nyckelpiga på ett blad.
Hur bekämpar vi skadedjur och ogräs utan gifter i trädgården? Forskaren Hanna Friberg förklarar hur biologisk bekämpning funkar.
För att spara den här artiklen så måste du vara inloggadLogga in på ditt kontoellerSkapa ett konto
Annons

Vad är biologisk bekämpning i trädgården?

Biologisk bekämpning, eller växtskydd, är något vi hör talas om allt mer. Särskilt viktigt att hitta hållbara alternativ kommer det att bli framöver eftersom det troligen blir ett nationellt förbud mot kemiska växtskyddsmedel för privat bruk. Vi behöver lära oss mer om hur vi skyddar våra trädgårdar på ett naturligt förhållningssätt.

– Det sker stora framsteg inom forskning och utveckling av biologiskt växtskydd, säger Hanna Friberg, forskare på SLU inom biologisk bekämpning. Stora producenter av kemisk bekämpning, börjar nu övergå till biologiska medel. Flera företag har omkring en tredjedel av sina utvecklingsbudgetar för biologiska medel.

Se också: Plantera och odla sparris – så lyckas du!

Plantera och odla sparris – så lyckas du!Brand logo
Plantera och odla sparris – så lyckas du!

Men det behövs ökad kunskap i alla led för att den biologiska bekämpningen ska bli så effektiv som möjligt, menar Hanna Friberg.

Hanna Friberg, forskare på SLU inom biologisk bekämpning, ser en positiv framtid för miljövänligare odling.
Hanna Friberg, forskare på SLU inom biologisk bekämpning, ser en positiv framtid för miljövänligare odling. Foto: Anni Jähde

Vad kan vi då göra i våra villaträdgårdar och på kolonitomterna?

– Det diskuteras det allt mer om hur vi kan.

Annons

När det gäller biologisk bekämpning pratar man om både ett långsiktigt sätt att odla för att hålla växterna friska och skadedjursfria, men också att tillsätta olika nyttodjur som kan lösa ett tillfälligt, specifikt problem.

– I grunden handlar det om att tänka framåt, säger Hanna. Se till att du har en miljö som gynnar en biologisk mångfald – att djur och insekter som äter skadedjur lockas till trädgården.

Ett rikt och aktivt markliv är en annan medicin. Trivs nyttosvampar och mikroorganismerna i jorden får du också friskare odlingar. Att ha en steril miljö är ungefär som att ge skadesvamparna ett inbjudningskort.

Gråmögel är vanlig på många växter, inte minst på tomater i växthus. Det kan behandlas med produkten Binab, baserat på nyttosvampar.
Gråmögel är vanlig på många växter, inte minst på tomater i växthus. Det kan behandlas med produkten Binab, baserat på nyttosvampar. Foto: IBL

– En bra jord är något som man bygger upp under lång tid. Till det hör också att odla med växtföljd i grönsakslandet.

Annons

Vid växtföljd, eller växelbruk, roterar man grödorna så att de inte odlas på samma ställe år efter år. Det är ett sätt att både berika och skydda jorden och grödorna.

I perennrabatterna gäller ungefär samma principer gör att få en frisk miljö, även om man inte kan använda växelbruk där. Se till att lägga på kompostmaterial runt perennerna och välj flera olika växter till dina rabatter.

– Blandade odlingar är ett sätt att tänka kring biologiskt växtskydd. Blir en växt angripen av något riskeras inte hela rabatten. De andra växterna blir som buffertzoner.

Ju mer man lär sig om sina växter och om skadedjur och sjukdomar desto lättare blir det att agera i tid. Läs i alla fall på när det gäller dina favoritväxter, föreslår Hanna.

– Och kanske ska vi försöka se möjligheterna med det här också, att det faktiskt kan vara roligt. Att veta hur nyttodjuren funkar är också att förstå helheten i trädgården.

Biologisk bekämpning – gör så här!

Bygg upp en bra jord

– Odla gröngödselgrödor som sedan grävs ner.

Annons

– Lägg på kompostmaterial, gärna sådant som inte är helt förmultnat.

– Gynna daggmaskarna genom att inte gräva för mycket, och absolut inte jordfräsa.

Bjud in smådjur

– Städa lagom. Låt växtdelar ligga kvar i rabatterna, ha en skräphörna med grenar, nässlor och liknande för nyttodjurens övervintring.

– Sätt upp fågelholkar.

– Ha många sorters växter vars blommor är öppna, grunda med lättillgänglig nektar.

Mångfald i rabatter och grönsaksland hjälper till att motverka skadedjur och lindrar angrepp.
Mångfald i rabatter och grönsaksland hjälper till att motverka skadedjur och lindrar angrepp. Foto: IBL

Välj växter och plats

– Skaffa växter som är resistenta mot olika sjukdomar.

– Välj växter som kommer att trivas där du ska plantera dem.

– Se till att växterna får näring och vatten.

Håll koll

– Ligg steget före. Vet du att du brukar få till exempel växthusspinnkvalster? Var beredd för att skaffa nyttodjur mot dem.

Annons

– Ju fortare du kan plocka bort ett angripet blad eller skott, desto större chans att hindra ett större utbrott.

Nyttodjur att köpa

Det finns en hel del så kallade nyttodjur att köpa om du får ohyra på växterna i växthuset, uterummet eller på friland. Nyttodjur finns redan i naturen där de håller efter skadedjursangrepp. Andra arter kan man ”plantera in” på dina tillfälligt angripna växter. På så vis hjälper du till med en punktinsats.

Nyttodjur som minskar ohyrans skadeverkningar finns att köpa. Var noga med att identifiera vad som angripit dina växter så att du köper rätt nyttodjur.
Nyttodjur som minskar ohyrans skadeverkningar finns att köpa. Var noga med att identifiera vad som angripit dina växter så att du köper rätt nyttodjur. Foto: Anni Jähde

Nyttodjuren är rovkvalster, parasitsteklar, bakterier och nematoder som köps direkt eller beställs och levereras hem till dig.

Lättast är det att lyckas med sådan bekämpning i växthus, där man har större kontroll, men det finns många nyttodjur att använda även på friland.

Annons

Det är inte billigt med de här produkterna. Ett råd är att välja sina strider, och att följa instruktionerna noga för att uppnå bästa resultat.

På ett kick kan kålen kalätas av kålfjärilens larver. LARVskydd är ett biologiskt bekämpningsmedel mot den typen av besvärliga larver.
På ett kick kan kålen kalätas av kålfjärilens larver. LARVskydd är ett biologiskt bekämpningsmedel mot den typen av besvärliga larver. Foto: IBL

Skadedjur som kan bekämpas:

Växthusspinnkvalster, vita flygare (mjöllöss), trips, bladlöss, fjärilslarver (till exempel kållarver), öronvivel och pingborre, spansk skogssnigel.

Nyttodjur kan köpas via Bionema.se och Biobasiq/Nyttodjur. se.

Förslag på giftförbud i villaträdgårdarna

Regeringen utreder nu ett förslag att förbjuda användning av kemiska växtskyddsmedel för privat bruk, alltså i villaträdgårdarna. Förslaget beräknas vara färdigt att presentera i höst.

Vid en hearing med miljöminister Karolina Skog på trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar förklarade miljöministern att man nu sätter samman en lista med lågrisk-ämnen som inte kommer att omfattas av förbudet.

Annons

De ämnen som kommer att tillåtas ska varken vara miljöfarliga eller farliga för användaren.

Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel är noggrant reglerad. Men när det gäller den privata användningen är det annorlunda.

Bland det som kan förbjudas för privat bruk finns det omdiskuterade ämnet glyfosat som ingår i bland annat Roundup.

– Vi diskuterar undantag från förbuden, säger Karolina Skog. Det kan vara både permanenta undantag och tillfälliga eftersom det till exempel måste finnas möjlighet att effektivt bekämpa invasiva arter som lupin.

– Det kommer också att finnas en möjlighet för kommunerna att gå in på privattomter och bekämpa arter om villaägarna inte själv gör något.

Andra åtgärder

Börja rensa ogräs tidigt på våren så hinner det inte ta överhanden.
Börja rensa ogräs tidigt på våren så hinner det inte ta överhanden. Foto: IBL

Mot ogräs:

– Mekanisk rensning, börja tidigt på våren.

– Tätt planterade ytor motverkar ogräsetablering.

– Hett vatten eller ånga.

– Gasolbränning.

– Ogräsättika.

– Ogräsmedlet Ogräs Effekt (Neudorff).

Mot bladlöss:

– Spruta med såpvatten eller vanligt vatten.

– Kläm ihjäl med fingrarna.

– Se till att ha vårblommande växter i trädgården som nyckelpigorna söker sig till. Hägg och sälj har alternativa bytesdjur åt nyckelpigor på vårarna.

Mot svampsjukdomar på rosor och ex gråmögel på andra växter:

– Rovsvampen Trichoderma. Finns i preparatet Binab och gödslet Biobalans.

Av Anni Jähde

Få nyhetsbrev från Allas – helt gratis!

Få nyhetsbrev med massor av tips på rolig läsning, spännande nyheter inom hälsa och relationer, goda recept och mycket mer till din e-post varje vecka. Nyhetsbrevet är helt gratis!

Annons