Välj rätt träd till trädgården

Träd ger skugga, lummighet och en skön känsla av tak. Men hur ska jag kunna välja vilka som passar hos mig? Experten Hasse Söderberg ger förslag på sorter och andra bra trädtips.

TRÄDGUIDE – Välj rätt träd till din trädgård

En gård med träd, ja det är ju ordalydelsen av trädgård. Men inför ett trädinköp kan många frågor dyka upp, du ska investera för framtiden och känna dig nöjd med trädet under många år. Så vad ska man välja som villaträdgårdsägare?

Hasse Söderberg på Tönnersjö Plantskola, en specialplantskola för träd, ger rådet att tänka igenom vad man vill med sitt träd. Får det bli stort och yvigt eller måste det vara litet? Vill man ha en lummig känsla eller skulptural? Ska det ha en funktion som att ge skugga, bryta vind eller ge frukt?

– Ta reda på vilka olika värden ett träd kan ge så att du får något lite extra. Det kan vara att lövverket får en vacker färg, att det sätter frukt eller att stammen är dekorativ.

Trädexpert Hasse Söderbergs trädtips

Hasse Söderberg i Tönnersjö Plantskolas barnkammare med en silveroxel, Sorbus Incana E. Ett träd som klarar snö och vind mycket bra. Foto: Anni Jähde

Framför allt ska vi inte vara rädda för att plantera träd, tycker Hasse Söderberg. Inte heller att träden ska bli alltför stora.

Är tomten liten måste man tänka på det, men ett svagväxande träd tar lång tid på sig att bli stort. Efter 20–30 år är det kanske ändå dags att ta bort det, eller så har en arborist möjlighet att beskära det. Träd är viktiga av många anledningar. Dels för den biologiska mångfalden, men även som luftrenare, bullerdämpare och för grön trivsel.

– Tyvärr kan vi se stora villaområden, både nybyggda och områden från 70-talet, där det planterats väldigt få träd. Jag jämför med USA där samma typ av bostadsområden är så lummiga att du knappt ser husen på grund av all trädgrönska.

Åtta bra träd till för villaträdgården

Silverpäron Trädguiden

Silverpäron, Pyrus salicifolia, ’Pendula’. Höjd 5–7 m, zon 4. Foto: IBL

Silverpäron har (som namnet vittnar om) silvriga blad på sirliga grenar och påminner om olivträd.

Japansk rönn trädguiden

Japansk rönn, Sorbus commixta, ’Carmencita’ E. Höjd 3–5 m, zon 5. Foto: IBL

Japansk rönn har en vacker höstfärg med massor av små lackröda bär

Äppleträd trädguiden

Äppel- eller andra fruktträd. Foto: IBL

Ett stort träd ger frukt direkt. Här ett 7–10 år gammalt äppelträd som säljs främst för parker i städerna. Har man begränsad plats – välj ett så kallat familjeäppelträd där flera sorter är inympade på grundstammen. Köp alltid E-plantor av äpple, det är friska sorter utvalda för svenskt klimat..

Se också: Beskära rosor - klippen som alltid är rätt att göra
0:39

Efter reklamen: Se också: Beskära rosor - klippen som alltid är rätt att göra

(0:39)

Slå på ljud
Japansk magnolia trädguiden

Japansk magnolia, Magnolia kobus. Höjd 8–12 m, zon 3. Foto: IBL

Den japanska magnolian är anspråklös, men gillar inte torka eller att bli trampad på rötterna.

Gulbladigt korstörne trädguiden

Gulbladigt korstörne, Gleditsia triacanthos, ‘Sunburst’. Höjd 8–12 m, zon 2. Foto: IBL

Gulbladigt korstörne har klargula till limefärgade sirliga bladverk och växtsätt. Har inga törnen.

Expertens guide om beskärning för olika sorters rosor
Klotkörsbär trädguiden

Klotkörsbär, Prunus x eminens, ’Umbraculifera’. Höjd 3–5 m, zon 3–4. Foto: IBL

Klotkörsbärsträdet har en vacker grafisk klotform och är mycket tåligt. Blommar i vitt.

Prydnadsapel trädguiden

Prydnadsapel, Malus, ’Red Jade’. Höjd 3–4 m, zon 3. Foto: IBL

Prydnadsapel har hängande grenar med rosa knoppar och massiv vit blomning på våren och senare lackröda körsbärsliknande frukter som hänger kvar länge.

Serbgran trädguiden

Serbgran, Picea omorika. Höjd 20 m, zon 5. Foto: IBL

Serbgran är ett alternativ om man vill ha en gran med ett smalt växtsätt, och kan ha ett högt träd. Blir bara någon/några meter bred. De unga kottarna är rosa på våren.

Två sätt att ympa träd

Skapa vackra arrangemang med vårblommor och kvistar

Många träd består av en grundstam med en ädlare sort som ympats på stammen. Ibland ser man ympstället mycket tydligt som en bula på stammen. Vissa träd kan man köpa som både toppförädlade och basförädlade. Silverpäron (på bilderna nedan), japansk rönn ’Carmencita’ och bergkörsbär är tre exempel.

Toppförädlat silverpäronträd, Pyrus salicifolia, ’Pendula’, med bar stam och buskig krona i toppen…

Silverpäron trädguiden toppförädlat

Foto: IBL

…samt basförädlat, som har ett helt annat utseende.

Silverpäron trädguiden basförädlat

Foto: IBL

Ympstället ser ut som en oregelbunden bula på stammen.

Trädguiden ympställe trädstam

Foto: IBL

Trädexpert Hasses tips till trädgården

Tänk på stamhöjden!

När du köper ett toppförädlat träd måste du vara medveten om att stammen inte kommer att växa på höjden. Köp rätt höjd från början.

Bekymrad över skuggan?

Skaffa ett träd med öppen krona och sirligt, genomsläppligt bladverk så får du en behaglig skugga där solljuset strilar genom.

Gör ett litet hängande träd till en våningsfontän!

Har du skaffat ett litet träd med hängande grenar kan du binda upp en av grenarna mot till exempel en bambukäpp, som en fortsättning av stammen. Du flyttar upp kronan på det sättet.– Trädet kommer att se ut som en fontän i flera nivåer – kul! säger Hasse.Varför beskär man vissa fruktträd på sommaren?Läs mer

Satsa på äldre fruktträd

Köper du ett fruktträd som fått stå några år extra hos odlaren kan du få frukt direkt och slipper vänta flera år. Men välj svagväxande grundstam om den är härdig nog. Svagväxande träd är mer lätthanterliga och behöver vanligen inte beskäras lika mycket.

Vackra pelarträd

För en villaträdgård kan träd med pelarformat växtsätt vara perfekt.

– Pelarekar, Quercus robur Fastigiata- Gruppen, vid till exempel en funkisvilla är hur vackert som helst, tipsar Hasse.

Gödsla ett trött träd

Har du planterat i riktigt bra jord brukar det klara sig utan extra näring de första åren.

– De beter sig som vi ungefär, växer mycket som barn och stannar sedan av. Trädet kan behöva en kick, det ser man ofta på bladen som då ser trötta ut.

Näringen ska ges i den så kallade dropplinjen från kronan, alltså inte vid stammen. Kör ett spett 20 cm ner i jorden runt om i dropplinjen och lägg näring i hålen. Då kommer näringen till trädet och inte till gräset.

Av Anni Jähde

Foto: TT/Shutterstock