Varför är det bra att plantera på hösten?

De flesta har nog hört att hösten är en bra planteringstid. Miriam Dovrén på Eriksbo Plantskola listar många anledningar – framför allt är det helt rätt för växterna.

Plantera nu – njut i vår

Så enkelt gör du en spaljé
Slå på ljud

Skulle du fråga en växt när den helst vill bli planterad så blir svaret tveklöst: ”På hösten såklart!” Det är då alla odds är på växtens sida, och för övrigt även på trädgårdsägarens. Biologin, vädret, utbudet och tiden är faktorer som på hösten är gynnsamma för båda parter.

Miriam Dovrén driver Eriksbo Plantskola som producerar växter till yrkesbranschen och trädgårdsbutiker. Hon konstaterar bekymrat att trädgårdsägarna verkar ha tappat kunskap när det gäller en sådan sak som planteringstider.

– Vi som jobbar med växter och trädgård ser perioden september–december som de huvudsakliga planteringsmånaderna. Men det avspeglas inte hos konsumenterna. Det är så synd att de går miste om alla de fördelar som höstplantering innebär.

Perennplantering i september innan det blir för fuktigt.

Låt september vara riktmärket för perennplantering, då det ännu inte är för blött i jorden. Foto: IBL

Plantera inomhus under viloperioden

Bäst mår växterna om de planteras innan de får blad eller efter att de tappat dem – alltså i viloperioden. I maj och juni, då många väljer att plantera, är tillväxten som kraftigast, för att avta i slutet av juli. Miriam liknar tillväxtperioden vid ett maratonlopp.

– Planterar du under värsta tillväxten stör du rötterna så mycket att det är som att kapa fötterna långt innan mållinjen. Det är stor risk att växten kollapsar.

I september till december är dessutom plantorna som störst, bäst och vackrast. Kvaliteten är på topp eftersom odlingsplantskolorna då levererar årets produktion av växter.

– De växter du köper på våren är egentligen det som blivit över efter hösten dessförinnan. De har lagrats kallt hela vintern, vilket tär på kvaliteten. Svenska odlingsplantskolor har inte hunnit få fram nya plantor i maj och juni, eftersom det ju inte växer i Sverige under vintern.

Eriksbo Plantskola har sin största försäljning till yrkesfolk i november. De som jobbar i branschen vet att höstplantering innebär mindre skötselbehov och mindre svinn.

– På hösten är det fuktigt och svalt i jord och luft. Det innebär att man inte behöver vattna lika mycket som när det är torrt och varmt.

Rötterna hinner växa till sig lite innan det blir vinter. De flesta växter klarar sig utmärkt även om det blir kallt ganska snart efter plantering – de är skapta för det. Det blir inte heller lika kallt i jorden som det blir i luften.

– Vi ska inte stirra oss blinda på vad det är för månad, utan följa vädret i stället. En mild vinter innebär lång planterings- period. I vintras planterade vi träd till mitten av januari, berättar Miriam.

Plantera i höst så rötterna hinner växa.

En mild vinter innebär en lång planteringsperiod. Foto: IBL

Juni är den sämsta planteringsmånaden

Men alla växter är inte lämpliga att plantera på hösten. Är sorterna inte helt härdiga där du bor är det bättre att plantera i slutet av april i stället. Då får de hela rotningsperioden på sig fram till vintern och klarar sig kanske bättre.

– Andra arter går in i vintervila sent. De måste planteras riktigt sent, som slutet av november. Kan du av någon anledning inte plantera så sent är det bättre att vänta till tidigt på våren. Det här gäller till exempel avenbok, bok och ek.

Miriam påpekar att råden gäller bar rotade växter, eller sådana som säljs i klump. Är det växter som säljs i kruka går de att plantera när som helst.

– Men sämsta tänkbara tid är juni. Risken att misslyckas är som störst då! Därför är det så tråkigt att det blivit den största planteringsmånaden hos privatpersoner.

Vad planteras när?

 • Perenner

September är en optimal månad. Perenner har egentligen inget emot kyla, men däremot om jorden är för blöt, vilket den kan vara senare på hösten.

 • Vedartade växter: buskar och träd

Kan planteras tills det fryser i marken och det inte längre går att gräva.

 • Barrväxter och vintergröna vedartade växter

September, eftersom de här växterna behöver hinna rota sig så de kan ta upp vatten innan det blir tjäle i jorden. Risken är annars att de drabbas av frosttorka på våren med bruna blad/barr som följd. De gröna bladen avger vatten när dagarna blir längre och solen börjar skina, men kan inte kompensera genom att ta upp vatten ur den frysta jorden.

Tre råd när du ska höstplantera

 • Jordförbättra om jordens struktur och sammansättning är dålig.
 • Gödsla inte, det kommer ändå att lakas ur till våren när tillväxten startar. Undvik framför allt kväve eftersom det gynnar tillväxt, något en växt som ska gå in i vintervila inte ska triggas till. Gödsla i stället på våren.
 • ar försiktig med vattningen. Ge en omgång för att jorden ska sluta sig runt rötterna. Resten av bevattningen sköter naturen om det inte är en extremt torr höst.

Sex skäl att höstplantera

 • Utbudet av växter är stort. Kvaliteten är fin och storlekarna bra.
 • Rent biologiskt är det rätt tid för växterna.
 • Växterna hinner ofta rota sig, men har ingen övrig tillväxt.
 • Växter som planteras på hösten är följande vår redo att skjuta fart och växa.
 • Temperaturen är perfekt, det är fuktigt i jord och luft.
 • Du har oftast själv mer tid.

Fotnot:

I år (2018) genomför trädgårdsbutiker och plantskolor över hela landet för första gången en kampanj för att informera om och inspirera till hösten som en utmärkt trädgårdssäsong – inte minst för plantering. I butikerna syns kampanjen under namnet Stora Planteringsveckan och startade i år första helgen i september.

Av Anni Jähde

Foto: TT/Shutterstock