Varför ger plommonträdet ingen frukt?

plommonträd behöver ofta lång tid för att etablera sig och få frukt.
Plommonträd kan ta tid på sig för att börja ge frukt.

Plommonträd som inte blommar:

Fråga:Mitt Reine Claude d’Oullins plommonträd, planterat för fem år sedan, har blad som har blivit ljusgröna med små hål med bruna kanter. Jag har rensat runt trädet från kirschkål och gödslat. Vi bor i Stockholms skärgård med bra jordmån men djupet till berget är bara ca 30 – 60 cm. Vad saknas trädet ?  Det har hittills inte blommat. Vad kan jag göra för att rädda det och få det att bära frukt?Kan man frysa färska plommon?Läs mer

 

Hagelskottsjuka är en ofarlig svampsjukdom som ger bladen små hål som efter en hagelskur.

Hagelskottsjuka är en ofarlig svampsjukdom som ger bladen små hål som efter en hagelskur.

Svar:Först bladen; de har drabbats av hagelskottsjuka som varit mycket vanlig denna regniga sommar. Det är en svamp som infekterar bladen och gör att de får små hål, som efter en hagelskur. Den är ofarlig, men samla gärna in bladen när de fallit och släng dem i soporna för att bli av med sporerna inför kommande år.Maten som gör dig trött – och den som håller dig vakenLäs mer

Sorten Reine Claude är känd för att komma sent i så kallad bärighet. Trädet är ännu i ungdomsfasen och behöver några år för att bli ”vuxet”. Å andra sidan bär Reine Claude mycket frukt när det väl är dags, men då rejält endast vart annat år. Så den som väntar på något gott…  Men efter fem-sju år borde det definitivt vara dags. Gödsla inte med kvävehaltiga medel, de befrämjar tillväxt av vegetativa delar som blad och rötter men på bekostnad av blomning. Ge trädet i stället aska och kaliumrik gödning som befrämjar blomknoppsättning.

Trädet har ett tunt jordlager att växa i, men rötterna brukar finna vägar och du borde märka om trädet inte stod rejält stadigt. I så fall behöver ni komplettera med mer jord kring trädet, dock inte så att marknivån hamnar under den nivå det växer på nu, se snarare till så att jorden läggs någon halvmeter ut från trädet som då hamnar i en liten grop.