Bakslag för Mandelmanns byggplaner på gården

Mandelmanns vill bygga ut på den välkända gården på Österlen. Men nu anser Länsstyrelsen att planerna går ut över lövgrodornas livsmiljö och stoppar bygglovet.”Jag tror de behöver komma hit ut och titta”, säger Marie Mandelmann.

Mandelmanns gård på Österlen var ett populärt utflyktsmål redan innan familjen gjorde succé i TV-rutan. Och eftersom tittarna uppenbarligen gillar att följa livet på det ekologiska lantbruket har besöken blivit ännu fler. För att kunna ta emot besökare utan att skapa kaos på det smala vägnätet ansökte Gustav och Marie Mandelmann i våras om bygglov för en gårdsbutik med vidhängande orangeri, ett plank och en parkeringsplats. Planer som en del grannar hade synpunkter på eftersom de ansåg att förändringarna inte skulle göra något åt grundproblematiken. Det vill säga all trafik till och från gården.

Hot mot lövgrodans livsmiljö

Bygglovet beviljades av Simrishamns kommun tidigare i somras. De ansåg inte att planerna skulle innebära något hot mot kultur- eller miljövärden. Kommunen ansåg inte heller att bygget skulle innebära någon ”olägenhet” för grannarna. Nu sätter Länsstyrelsen dock käppar i hjulet för planerna, berättar Ystads Allehanda. Anledningen är att det finns lövgrodor och vattensalamandrar på tomten och att byggnationen skulle vara ett hot mot djurens livsmiljö.

Länsstyrelsen anser också att byggplanerna innebär påtaglig skada för landskapsbilden och att de inte är förenliga med riksintresset för naturvård, skriver tidningen.

”Tror de behöver komma ut och titta”

Marie Mandelmann har ännu inte fått det skriftliga beskedet om Länsstyrelsens beslut.

– Men det är ju jättesorgligt om det är så, säger Marie Mandelmann som ställer sig lite frågande till Länsstyrelsens bedömning vad gäller påverkan på djurlivet.

Argumentet är att de redan tagit hänsyn till djurlivet, lövgrodorna inkluderade, när de planerade var nybygget skulle placeras på gården. Och lövgrodorna håller inte till på den plats där bygget är planerat. Det vill säga det som idag är en grishage.

– Jag tror de behöver komma ut och titta på plats, säger Marie Mandelmann som också är villig att kompromissa.

– Vi tycker det här är platsen där det har minst inverkan på djurlivet. Men de kanske har en bättre förklaring. Har vi jättefel så respekterar vi ju det.

– Men är det någon som är mån om att djuren ska leva och ha det bra så är det ju vi.